Sabalansētais Venta
*Vidējais svērtais ienesīgums % gadā par pēdējiem 10 gadiem
Dati 23.10.2020 www.manapensija.lv

2.40%

Fonda daļas vērtības pieaugums Sabalansētais Venta

Salīdzinot ar iepriekšējo dienu 3 mēneši 6 mēneši 1 gads 2 gadi 3 gadi 5 gadi 10 gadi
Ienesīgums, % 0.05%1.74 %4.89 %-10.30%-2.76%-1.63%0.94%2.40%
TEKOŠIE RĀDĪTAJI (23.10.2020)
Plāna neto aktīvu vērtība 30 547 595.89 EUR
Plāna daļas vērtība 2.3335128 EUR
Vidējais reitings Ba2
Vērtspapīru portfelis:
Ienesīgums līdz dzēšanai 4.61%
Vidējais termiņš līdz dzēšanai 4.10 gadi 
Kapitāla vērtspapīru īpatsvars 0.00%
Svārstīgums 7.10%

PORTFEĻA STRUKTŪRA

Industrija Daļa fondā
Valsts obligācijas 27.33%
IT tehnoloģijas 0.52%
Nafta, gāze 3.40%
Farmācija 9.67%
Autoražotāji 9.01%
Aviokompānijas 7.87%
Rūpniecība 5.37%
Telekomunikācijas 3.79%
Tirdzniecība 12.09%
Enerģētika 3.44%
Transports un loģistika 8.07%
Naudas līdzekļi 9.44%

Country Daļa fondā
Latvija 3.72%
Kanāda 6.63%
Francija 12.08%
Vācija 14.79%
Nīderlande 11.10%
Melnkalne 1.67%
Bulgārija 1.02%
Turcija 4.72%
Meksika 3.40%
Somija 1.41%
Lietuva 5.14%
Džērsija 5.51%
Rumānija 13.99%
Naudas līdzekļi 9.44%
Spānija 0.54%
Japāna 3.79%

Issuer Share of issuers,%
ROMANIA 2029 8.40%
Germany bund 6.71%
VALEANT PHARMA 2023 3.22%
Romania 2028 4.36%
MAXIMA GRUPE UAB 5.04%
REXEL 2.125% 15.06.2025 EUR 2.57%
BOMBARDIER 2021 2.97%
CASINO GUICHARD 3.311% 25.01.23 3.12%
ADIENT GLOBAL 3.500% 15.08.2024 2.95%
SCHAEFFLER 3.75% 15.09.2026 3.18%

Papildu pensijas kalkulators

Aprēķiniet sagaidāmo ikmēneša pensijas piemaksu, piemēram, ieguldot mūsu plānā «PNB Konservatīvais ieguldījumu plāns Daugava»

Jūsu vecums (no 20 līdz 64)
32 years
Jūsu ienākumi pēc nodokļu nomaksas
1000 EUR
Contribution to your pension with yield 0% gadā:
169.2 EUR / Mēnesī
Contribution to your pension with yield 5% gadā:
463.24 EUR / Mēnesī

FONDA PĀRVALDNIEKS

Ģirts Veģeris

Valdes loceklis.

1989. gadā absolvējis Cēsu 1. vidusskolu ar fizikas un matemātikas novirzienu, 1994 gadā ieguvis bakalaura grādu. Kopš 1995. gada strādā finanšu nozarē.

Vispirms apdrošināšanas sabiedrībā Balta, tad vairāku lielāko Latvijas apdrošināšanas sabiedrību dibinātā ieguldījumu pārvaldes sabiedrībā LVA, ko 2006. gadā iegādājas AS “PNB Banka”.

Ar ieguldījumu fondu pārvaldīšanu nodarbojas kopš 2000. gada. Kopš 2003. gada ir AS “PNB Asset Management IPAS” dibināto pensiju 2. līmeņa ieguldījumu fondu “PNB Aktīvais ieguldījumu plāns “GAUJA””, “PNB Sabalansētais ieguldījumu plāns “VENTA”” un “PNB Konservatīvais ieguldījumu plāns “DAUGAVA”” līdzekļu pārvaldnieks.

INFORMĀCIJA PAR IPAS “PNB Asset Management”

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence ieguldījumu pārvaldes sabiedrības darbībai izsniegta 1999. gada 1. jūlijā

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka darbībai izsniegta 2015.gada 16.septembrī. 

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence  valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanai izsniegta 2002. gada 4. oktobrī. 

Līgums  ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA) par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu noslēgts 2002. gada 16. decembrī

Reģ. Nr. 40003411599
Dibināta 1998. gada 24. septembrī
Auditors: SIA PricewaterhouseCoopers 
Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāns “PNB Sabalansētais ieguldījumu plāns “VENTA”
Reģistrācijas datums 12.09.2003
Turētājbanka „Swedbank” AS
Auditors PricewaterhouseCoopers SIA
Ieguldījumu plāna kategorija Sabalansētais

Dokumentācija

 2020.g. 3.ceturksnis

 2020.g. 2.ceturksnis

 2020.g. 1.ceturksnis

 2019.g. 4.ceturksnis

 2019.g. 3.ceturksnis

 2019.g. 2.ceturksnis

 2019.g. 1.ceturksnis

 2018.g. 4.ceturksnis

 2018.g. 3.ceturksnis

 2018.g. 2.ceturksnis

 2018.g. 1.ceturksnis

 2017.g. 4.ceturksnis

 2017.g. 3.ceturksnis

 2017.g. 2.ceturksnis

 2017.g. 1.ceturksnis

 2016.g. 4.ceturksnis

 2016.g. 3.ceturksnis

 2016.g. 2.ceturksnis

 2016.g. 1.ceturksnis

 2015.g. 4.ceturksnis

 2015.g. 3.ceturksnis

 2015.g. 2.ceturksnis

 2015.g. 1.ceturksnis

 2014.g. 4.ceturksnis

 2014.g. 3.ceturksnis

 2014.g. 2.ceturksnis

 2014.g. 1.ceturksnis

 2013.g. 4.ceturksnis

 2013.g. 3.ceturksnis

 2013.g. 2.ceturksnis

 2013.g. 1.ceturksnis

 2012.g. 4.ceturksnis

 2012.g. 3.ceturksnis

 2012.g. 2.ceturksnis

 2012.g. 1.ceturksnis

 2011.g. 4.ceturksnis

 2011.g. 3.ceturksnis

 2011.g. 2.ceturksnis

 2011.g. 1.ceturksnis

 2010.g. 4.ceturksnis

 2010.g. 3.ceturksnis

 2010.g. 2.ceturksnis

 2010.g. 1.ceturksnis

 2009.g. 4.ceturksnis

 2009.g. 3.ceturksnis

 2009.g. 2.ceturksnis

 2009.g. 1.ceturksnis

 2008.g. 4.ceturksnis

 2008.g. 3.ceturksnis

 2008.g. 3.ceturksnis

 2008.g. 2.ceturksnis

 2008.g. 1.ceturksnis

 2007.g. 4.ceturksnis

 2007.g. 3.ceturksnis

 2007.g. 2.ceturksnis

 2007.g. 1.ceturksnis

 2006.g. 4.ceturksnis

 2006.g. 3.ceturksnis

 2006.g. 2.ceturksnis

 2006.g. 1.ceturksnis

 2005.g. 4.ceturksnis

 2005.g. 3.ceturksnis

 2005.g. 2.ceturksnis

 2005.g. 1.ceturksnis

 2004.g. 4.ceturksnis

 2004.g. 3.ceturksnis

 2004.g. 2.ceturksnis

 2004.g. 1.ceturksnis

 2003.g. 4.ceturksnis