USD
EUR
Fonds PNB EM High Yield Bond Fund. Fonda daļas vērtība:
Dati tiek atjaunoti katru darba dienu pēc plkst. 11:00

$ 1095.9865

Fonda daļas vērtības pieaugums PNB EM High Yield Bond Fund

Salīdzinot ar iepriekšējo dienu 1 mēnesis 3 mēneši 6 mēneši 1 gads 3 gadi
Ienesīgums 1.27%4.54%3.23%13.69%6.37%-
PAŠREIZĒJIE RĀDĪTAJI (20.06.2019)
Fonda neto aktīvi 6 188 695.97 USD
Daļas vērtība 1095.9865 USD
Vidējais reitings B1

Ienesīgums līdz dzēšanai

(gada)

9.11%

Vidējais dzēšanas termiņš

(gados)

9.7
Svārstīgums 8.04%
Emitentu skaits 10
Fonds PNB EM High Yield Bond Fund. Fonda daļas vērtība:
Dati tiek atjaunoti katru darba dienu pēc plkst. 11:00
* Fonda daļas vērtība EUR valūtā pēc Eiropas Centrālas Bankas (ECB) kursa

€ 969.2991

Fonda daļas vērtības pieaugums PNB EM High Yield Bond Fund

Salīdzinot ar iepriekšējo dienu 1 mēnesis 3 mēneši 6 mēneši 1 gads 3 gadi
Ienesīgums 0.38 %3.24%3.66 %15.75%--
PAŠREIZĒJIE RĀDĪTAJI (20.06.2019)
Fonda neto aktīvi 5 473 331.54 EUR
Daļas vērtība 969.2991 EUR
Vidējais reitings B1

Ienesīgums līdz dzēšanai

(gada/USD)

9.11%

Vidējais dzēšanas termiņš

(gados)

9.7
Svārstīgums 7.95%
Emitentu skaits 10

Vai vēlaties sekot līdzi sava uzkrājuma ienesīgumam?

Aizpildiet formu, un mēs ik ceturksni Jums nosūtīsim statistiku

Fonds PNB EM High Yield Bond Fund

Jūsu ievadīto personas datu apstrādes pārzinis ir IPAS “PNB Asset Management”, Rīgā, E.Birznieka - Upīša ielā 21, LV-1011. Jūsu personas dati tiks apstrādāti, lai sagatavotu un nosūtītu informatīvo paziņojumu par pensiju plānu ienesīguma statistiku. Jums ir tiesības   atteikties no pārskatu saņemšanas jebkurā brīdī.

Papildu informāciju par Jūsu personas datu apstrādi

Papildu informāciju par Jūsu personas datu apstrādi Jūs varat iegūt, rakstot mums:

fondi@pnbbanka.eu.

PORTFEĻA STRUKTŪRA

Industrija Daļa fondā
Valsts obligācijas 87.90%
Nafta, gāze 7.20%
Telekomunikāciju pakalpojumi 4.90%

Country Daļa fondā
Naudas līdzekļi 0.05%
Ekvadora 16.53%
Venecuēla 6.21%
Kotdivuāra 7.52%
Tadžikistāna 15.68%
Tunisija 8.16%
Ukraina 15.91%
Argentīna 12.78%
ASV 4.50%
Omāna 4.84%
Turcija 7.45%

Issuer Share of issuers,%
Tunisijas Centrālā banka 8.24%
Ukraina 15.52%
Tadžikistānas Republika 15.69%
Ekvadora 16.50%
PDVSA 7.16%
Kotdivuāra 7.70%
US Treasury 4.57%
Omantel 4.88%
Argentīna 12.05%
Turcija 7.51%
Lejupielādēt fonda daļas vērtību vēsturi PNB EM High Yield Bond Fund

Download

Lejupielādēt FactSheet

Download

Kļūt par investoru

Kā tas notiek?

Izvēlieties Ieguldījumu fondu un iegādājieties tā daļas. Kopā ar citiem investoriem jūs kļūstat par portfeļa, kas sastāv no dažādiem aktīviem, īpašnieku. Fondu pārvalda profesionālis ar daudzu gadu pieredzi, kas katru dienu seko līdzi tirgus notikumiem un pieņem lēmumu par fonda līdzekļu izvietošanu.
1
Fonds ir jau nokomplektēts t.i. diversificēts vērtspapīru portfelis, tādējādi ievērojami tiek samazināts konkrētā emitenta risks.
2
Minimālais ieguldījums ir 1 ieguldījumu apliecība (apmēram 1000 ASV dolāri), t.i. daļa no jaunattīstības valstu vērtspapīru portfeļa, kur ir raksturīgi vērtspapīri ar lielu nominālvērtību (100 000–200 000 000 ASV dolāri).
3

Vēlaties kļūt par investoru?

Aizpildiet šīs veidlapas un mūsu finanšu konsultants jums piezvanīs.

Būtiskākie riski: ieguldījumi nav apdrošināti un peļņa nav garantēta.

Pārvaldnieka komentārs

Nedēļas laikā  “PNB EM High Yield Bond Fund” daļas vērtība palielinājās par 2.2% līdz 1.095.98 ASV dolāriem (969.4 EUR).  Pēc ienesīguma “PNB EM High Yield Bond Fund” ir starp 1% labākajiem fondiem kopš gada sākuma (+ 12.8%) Attīstības valstu fondu kategorijā.

Galvenais iemesls fonda 2% pieaugumam bija notikumi monetārās politikas frontē. FRS priekšsēdētājs Jay Powell attaisnoja investoru cerības un  sniedza nepārprotamu paziņojumu par gatavību samazināt refinansēšanas likmes ASV ekonomikas stāvokļa pasliktināšanās gadījumā. No FRS paziņojuma tirgus dalībniekiem ir pazudis tik jau ierastais teksts  par pacietības demonstrēšanu.  Investori  Jay Powell vārdus preses konferencē pēc FRS sanāksmes ir uztvēruši kā pamatu likmes samazinājumam jūlija sanāksmē.

FRS atgriešanās pie „Mīkstās” retorikas  vairoja  tirgus dalībnieku optimismu gan konservatīvu, gan riskantāku aktīvu iegādei. Kā jau esam norādījuši iepriekšējos komentāros, Attīstības valstu obligācijas šādos apstākļos ir ļoti pieprasītas.

Ja neņem vērā kupona maksājumus par Kotdivuāras obligācijām, tad  pagājušajā nedēļā nozīmīgu ziņu par Fonda portfelī iekļautajiem emitentiem nebija.

Pieauguma līderi bija Kotdivuāra (+ 4.6%), Ukraina (+ 2.9%) un Argentīna (+ 2.5%). PDVSA obligācijas kļuva  lētākas (-6.9%). Citiem emitentiem cenu izmaiņas bija mazāk nozīmīgas.

Lasīt vairāk

FONDA PĀRVALDNIEKS

Ģirts Veģeris

Valdes loceklis.

1989. gadā absolvējis Cēsu 1. vidusskolu ar fizikas un matemātikas novirzienu, 1994 gadā ieguvis bakalaura grādu. Kopš 1995. gada strādā finanšu nozarē.

Vispirms apdrošināšanas sabiedrībā Balta, tad vairāku lielāko Latvijas apdrošināšanas sabiedrību dibinātā ieguldījumu pārvaldes sabiedrībā LVA, ko 2006. gadā iegādājas AS “PNB Banka”.

Ar ieguldījumu fondu pārvaldīšanu nodarbojas kopš 2000. gada. Kopš 2003. gada ir AS “PNB Asset Management IPAS” dibināto pensiju 2. līmeņa ieguldījumu fondu “PNB Aktīvais ieguldījumu plāns “GAUJA””, “PNB Sabalansētais ieguldījumu plāns “VENTA”” un “PNB Konservatīvais ieguldījumu plāns “DAUGAVA”” līdzekļu pārvaldnieks.

INFORMĀCIJA PAR IPAS “PNB Asset Management”

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence ieguldījumu pārvaldes sabiedrības darbībai izsniegta 1999. gada 1. jūlijā

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka darbībai izsniegta 2015.gada 16.septembrī. 

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence  valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanai izsniegta 2002. gada 4. oktobrī. 

Līgums  ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA) par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu noslēgts 2002. gada 16. decembrī

Reģ. Nr. 40003411599
Dibināta 1998. gada 24. septembrī
Auditors: SIA PricewaterhouseCoopers 
FONDA RAKSTUROJUMS
Darbības uzsākšanas datums 12.07.2017
Turētājbanka AS "PNB Banka"
Auditors SIA "PricewaterhouseCoopers" 
ISIN kods LV0000400950
Bloomberg ticker PNBEMHY LR