USD
EUR
Fonds PNB Total Return Bond Fund. Fonda daļas vērtība:

$ 993.7049

Fonda daļas vērtības pieaugums PNB Total Return Bond Fund

Salīdzinot ar iepriekšējo dienu 1 mēnesis 3 mēneši 6 mēneši 1 gads 3 gadi
Ienesīgums 0.04%-0.41%-0.59%---
PAŠREIZĒJIE RĀDĪTAJI (23.04.2019)
Fonda neto aktīvi 1 794 628.68 USD
Daļas vērtība 993.7049 USD
Vidējais reitings A3

Ienesīgums līdz dzēšanai

(gada)

4.25 %

Vidējais dzēšanas termiņš

(gados)

4.6
Svārstīgums 0.98%
Emitentu skaits 8
Fonds PNB Total Return Bond Fund. Fonda daļas vērtība:
Dati tiek atjaunoti katru darba dienu pēc plkst. 11:00
* Fonda daļas vērtība EUR valūtā pēc Eiropas Centrālas Bankas (ECB) kursa

€ 883.6860

PORTFEĻA STRUKTŪRA

Industrija Daļa fondā
Valsts obligācijas 68.30%
Transports un loģistika 4.50%
Nafta, gāze 9.70%
Automobiļu ražošana 11.40%
Bankas 6.10%

Country Daļa fondā
Dānija 4.40%
Dienvidāfrika 10.48%
Turcija 11.52%
Meksika 9.49%
Brazīlija 10.84%
ASV 33.83%
Lielbritānija 11.08%
Kazahstāna 5.92%

Issuer Share of issuers,%
US TREASURY 33.83%
Republic of Turkey 11.52%
TTMTIN 11.08%
BRAZIL 10.84%
South Africa 10.48%
PEMEX 9.49%
Development bank of Kazakhstan 5.92%
MAERSK 4.40%
Lejupielādēt FactSheet

Download

Kļūt par investoru

Kā tas notiek?

Izvēlieties Ieguldījumu fondu un iegādājieties tā daļas. Kopā ar citiem investoriem jūs kļūstat par portfeļa, kas sastāv no dažādiem aktīviem, īpašnieku. Fondu pārvalda profesionālis ar daudzu gadu pieredzi, kas katru dienu seko līdzi tirgus notikumiem un pieņem lēmumu par fonda līdzekļu izvietošanu.
1
Fonds ir jau nokomplektēts t.i. diversificēts vērtspapīru portfelis, tādējādi ievērojami tiek samazināts konkrētā emitenta risks.
2
Minimālais ieguldījums ir 1 ieguldījumu apliecība (apmēram 1000 ASV dolāri), t.i. daļa no jaunattīstības valstu vērtspapīru portfeļa, kur ir raksturīgi vērtspapīri ar lielu nominālvērtību (100 000–200 000 000 ASV dolāri).
3

Vēlaties kļūt par investoru?

Aizpildiet šīs veidlapas un mūsu finanšu konsultants jums piezvanīs.

Būtiskākie riski: ieguldījumi nav apdrošināti un peļņa nav garantēta.

FONDA PĀRVALDNIEKS

Ģirts Veģeris

Valdes loceklis.

1989. gadā absolvējis Cēsu 1. vidusskolu ar fizikas un matemātikas novirzienu, 1994 gadā ieguvis bakalaura grādu. Kopš 1995. gada strādā finanšu nozarē.

Vispirms apdrošināšanas sabiedrībā Balta, tad vairāku lielāko Latvijas apdrošināšanas sabiedrību dibinātā ieguldījumu pārvaldes sabiedrībā LVA, ko 2006. gadā iegādājas AS “PNB Banka”.

Ar ieguldījumu fondu pārvaldīšanu nodarbojas kopš 2000. gada. Kopš 2003. gada ir AS “PNB Asset Management IPAS” dibināto pensiju 2. līmeņa ieguldījumu fondu “PNB Aktīvais ieguldījumu plāns “GAUJA””, “PNB Sabalansētais ieguldījumu plāns “VENTA”” un “PNB Konservatīvais ieguldījumu plāns “DAUGAVA”” līdzekļu pārvaldnieks.

INFORMĀCIJA PAR IPAS “PNB Asset Management”

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence ieguldījumu pārvaldes sabiedrības darbībai izsniegta 1999. gada 1. jūlijā

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka darbībai izsniegta 2015.gada 16.septembrī. 

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence  valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanai izsniegta 2002. gada 4. oktobrī. 

Līgums  ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA) par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu noslēgts 2002. gada 16. decembrī

Reģ. Nr. 40003411599
Dibināta 1998. gada 24. septembrī
Auditors: SIA PricewaterhouseCoopers 
FONDA RAKSTUROJUMS
Darbības uzsākšanas datums 11.01.2019
Turētājbanka AS "PNB Banka"
Auditors SIA "PricewaterhouseCoopers" 
ISIN kods LV0000400976