Jaunumi: PNB EM High Yield Bond Fund

Par ieguldījumu fonda „ PNB EM High Yield Bond Fund” likvidācijas pabeigšanu

2020-07-17 00:00:00

IPAS “PNB Asset Management” (adrese – Ernesta Birznieka-Upīša ielā 21, Rīgā, LV-1011, vienotais reģistrācijas Nr. 40003411599) paziņo, ka 2020. gada 16. jūlijā ir pabeigta tās pārvaldītā ieguldījumu fonda „ PNB EM High Yield Bond Fund” likvidācija un apstiprināt

IPAS “PNB Asset Management” (adrese – Ernesta Birznieka-Upīša ielā 21, Rīgā,
LV-1011, vienotais reģistrācijas Nr. 40003411599) paziņo, ka 2020. gada 16. jūlijā ir pabeigta tās pārvaldītā ieguldījumu fonda „ PNB EM High Yield Bond Fund” likvidācija un apstiprināts fonda likvidācijas beigu pārskats.

Kopējie fonda likvidācijas ieņēmumi sastāda USD 4 792 216.60, bet ieguldītājiem izmaksājamā naudas summa uz vienu ieguldījumu apliecību USD 856.55895567. Ieguldītājiem likvidācijas ieņēmumi tiks izmaksāti saskaņā ar NASDAQ CSD SE noteikumiem nosakot ieraksta datumu 2020. gada 28. jūlijā, bet izmaksas datumu 2020. gada 29. jūlijā.

Par ieguldījumu fonda „ PNB EM High Yield Bond Fund” Likvidācijas uzsākšanu

2020-04-14 00:00:00

“IPAS “PNB Asset Management” (adrese – Ernesta Birznieka-Upīša ielā 21, Rīgā, LV-1011, vienotais reģistrācijas Nr. 40003411599) paziņo, ka 2020. gada 3. aprīlī ir uzsākta tās pārvaldītā ieguldījumu fonda „ PNB EM High Yield Bond Fund” likvidācija. Fonda li

“IPAS “PNB Asset Management” (adrese – Ernesta Birznieka-Upīša ielā 21, Rīgā, LV-1011, vienotais reģistrācijas Nr. 40003411599) paziņo, ka 2020. gada 3. aprīlī ir uzsākta tās pārvaldītā ieguldījumu fonda „ PNB EM High Yield Bond Fund” likvidācija.

Fonda likvidācija ir uzsākta pamatojoties uz “IPAS “PNB Asset Management” valdes lēmumu un 2020. gada 3. aprīlī saņemto Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes lēmumu atļaut uzsākt fonda likvidāciju.

Sludinājums par ieguldījumu fonda „ PNB EM High Yield Bond Fund”  likvidācijas uzsākšanu ir publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” 2020. gada 14. aprīlī. Fonda kreditoru pieteikšanās termiņš ir noteikts 3 mēnešu laikā no sludinājuma laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” publicēšanas dienas.

Pārvaldnieka komentārs 06.09.2019

2019-09-06 00:00:00

Saistībā ar  ieguldījumu fonda “PNB High Yield Bond Fund” līdzekļu turētājbankas  - AS “PNB Banka” darbības  ierobežojumiem  2019. gada 15. augustā tika apturētas operācijas ar fonda daļu pirkšanu un pārdošanu. Šobrīd  IPAS &ldquo

Saistībā ar  ieguldījumu fonda “PNB High Yield Bond Fund” līdzekļu turētājbankas  - AS “PNB Banka” darbības  ierobežojumiem  2019. gada 15. augustā tika apturētas operācijas ar fonda daļu pirkšanu un pārdošanu. Šobrīd  IPAS “PNB Asset Management”  veic sarunas  par jauna turētājbankas līguma noslēgšanu, kuras plānots pabeigt tuvākajā laikā.

Pēdējā mēneša laikā PNB EM High Yield Bond Fund daļas vērtība samazinājās par 5.1% līdz 1 020.5365 USD (922.8943 euro).  Minētais samazinājums galvenokārt notika dēļ Argentīnas obligāciju cenu krituma saistībā ar pēdējiem politiskajiem notikumiem šajā valstī. Neskatoties uz to,  fonda ienesīgums kopš gada sākuma ir 6.4%, bet  eiro izteiksmē  fonda daļa ir palielinājusies par 9.4%.

Argentīnā iepriekšējā balsojumā pirms prezidenta vēlēšanām visvairāk balsu ieguva Sociālistiskās partijas kandidāts. Investori uz to reaģēja ar panisku izpārdošanu, kas bija saistīta ar bailēm  par valsts saistību neizpildi. Iepriekšējo reizi Argentīna nepildīja savas saistības 2001. gadā. Tomēr, izņemot šo pamatoto satraukumu, tik straujš cenu kritums ir izskaidrojams ar likviditātes trūkumu jaunattīstības valstu augsta ienesīguma obligāciju tirgū. Argentīnas valsts obligāciju tirgus stabilizējās šīs nedēļas beigām un tagad obligācijas, kuru dzēšanas termiņš ir 2028. gadā, maksā 41.3% no nominālvērtības. Līdz 15. septembrim Starptautiskajam valūtas fondam (SVF) jālemj par līdzekļu piešķiršanu saskaņā ar pagājušajā gadā noslēgto finanšu palīdzības programmu 54 miljardu dolāru apjomā. Pozitīvs lēmums šajā jautājumā sniegs būtisku atbalstu Argentīnas obligācijām un dos pašreizējam prezidentam  papildus iespējas tikt ievēlētam 27. oktobrī.

Mēneša pieauguma līderi bija Kotdivuāras (+ 6.0%) un Ukrainas (+ 5.8%) obligācijas. Argentīnas obligācijas zaudēja 45.3% no savas vērtības. Citiem emitentiem cenu izmaiņas bija mazāk nozīmīgas.

Svarīga informācija

2019-08-16 00:00:00

IPAS “PNB Asset Management” informē, ka saskaņā ar fondu līdzekļu turētājbankas AS “PNB Banka” darbības tehniskajām problēmām šodien kavēsies  ieguldījumu fondu  “PNB EM High Yield Bond Fund” un “PNB Total Return Bond Fund” ieguldījumu

IPAS “PNB Asset Management” informē, ka saskaņā ar fondu līdzekļu turētājbankas AS “PNB Banka” darbības tehniskajām problēmām šodien kavēsies  ieguldījumu fondu  “PNB EM High Yield Bond Fund” un “PNB Total Return Bond Fund” ieguldījumu apliecību vērtības publicēšana par 2019. gada 15. augustu.

Par ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas un atpakaļpieņemšanas apturēšanu

2019-08-16 00:00:00

IPAS “PNB Asset Management” informē, ka saistībā ar fondu līdzekļu turētājbankas AS “PNB Banka” darbības ierobežojumiem,  Sabiedrības valde ir pieņēmusi lēmumu uz laiku apturēt  ieguldījumu fondu  “PNB EM High Yield Bond Fund” un “PNB Total Re

IPAS “PNB Asset Management” informē, ka saistībā ar fondu līdzekļu turētājbankas AS “PNB Banka” darbības ierobežojumiem,  Sabiedrības valde ir pieņēmusi lēmumu uz laiku apturēt  ieguldījumu fondu  “PNB EM High Yield Bond Fund” un “PNB Total Return Bond Fund”    ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu un atpakaļpieņemšanu.  Fondu ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas un atpakaļpieņemšanas  ierobežojums būs spēkā līdz turpmākajam Sabiedrības valdes lēmumam par ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas un atpakaļpieņemšanas atjaunošanu.

Pārvaldnieka komentārs 09.08.2019

2019-08-09 00:00:00

Nedēļas laikā “PNB EM High Yield Bond Fund” daļas vērtība samazinājās par 1.1% līdz 1 069.842 USD (955.949 EUR).  Kopš gada sākuma “PNB EM High Yield Bond Fund” daļas vērtība ir pieaugusi par + 11.4%, savukārt eiro valūtā fonda daļa ir palielinājusies par 14.

Nedēļas laikā “PNB EM High Yield Bond Fund” daļas vērtība samazinājās par 1.1% līdz 1 069.842 USD (955.949 EUR).  Kopš gada sākuma “PNB EM High Yield Bond Fund” daļas vērtība ir pieaugusi par + 11.4%, savukārt eiro valūtā fonda daļa ir palielinājusies par 14.2%.

Pēc iepriekšējās nedēļas notikumiem tirgi bija svārstīgi, tomēr stabilizācija bija vērojama nedēļas nogalē.  "Tirdzniecības kari" ir sasnieguši valūtas tirgus. Cīņas starp ASV un Ķīnu izraisīja Juaņas devalvāciju līdz 2008. gada līmenim.  Jaunus minimumus ir sasnieguši ASV Valsts kases obligāciju  ienesīgumi.  Kopš augusta sākuma ASV 10 gadu obligāciju ienesīgums ir samazinājies par 35 bāzes punktiem līdz 1.70%,  kamēr absolūtais minimums aptuveni 1.31% bija vērojams 2016. gadā. Ļoti iespējams, ka kopā ar FRS likmju samazināšanas ciklu šis ienesīgums turpinās samazināties.

Pozitīva dinamika bija vērojamā Turcijā. Labie makroekonomiskie dati un nesenais likmju samazinājums ir padarījis Turcijas obligācijas pievilcīgāku investoriem. Kopš zemākā punkta maijā Turcijas valsts obligācijas ir pieaugušas par 11%.

Pieauguma līderi pagājušajā nedēļā bija PDVSA (+ 2.9%) un Kotdivuāras (+ 0.9%) obligācijas. Visvairāk samazinājās Argentīnas (-2.7%) un Tadžikistānas (-0.8%) obligācijas. Citiem emitentiem cenu izmaiņas bija mazāk nozīmīgas.

Pārvaldnieka komentārs 02.08.2019

2019-08-02 00:00:00

Nedēļas laikā “PNB EM High Yield Bond Fund” daļas vērtība samazinājās par 0.6% līdz 1 081.638 USD (980.0110 euro). Kopš gada sākuma “PNB EM High Yield Bond Fund” daļas vērtība ir pieaugusi par divciparu skaitli (+ 13.2%), savukārt eiro valūtā fonda daļas vērtība &

Nedēļas laikā “PNB EM High Yield Bond Fund” daļas vērtība samazinājās par 0.6% līdz 1 081.638 USD (980.0110 euro). Kopš gada sākuma “PNB EM High Yield Bond Fund” daļas vērtība ir pieaugusi par divciparu skaitli (+ 13.2%), savukārt eiro valūtā fonda daļas vērtība  ir pieaugusi 17.1%.

Trešdien notika Federālo Rezervju sistēmas komitejas (FOMC) sanāksme, kurā tika nolemts samazināt refinansēšanas likmi par 0.25 procentpunktiem. līdz 2,25%. Šī bija pirmā likmes samazināšana kopš 2008. gada septembra. Tika gaidīts pats samazināšanas fakts, bet nebija skaidrības par cik. Iepriekšējās nedēļās tika runāts arī par samazinājumu 50 procentpunktu apmērā.  Ņemot vērā, ka FRS neizmantoja pārāk pēkšņas pārmaiņas politikā, tirgus reakcija tomēr bija negatīva. Ceturtdien papildus iemeslu tirgus izpārdošanai deva ASV prezidents, paziņojot par atkārtotu mēģinājumu ieviest tarifus atlikušajam Ķīnas importa apjomam.

No ziņām par emitentiem jāizdala ievērojams Turcijas centrālās bankas procentu likmju samazinājumu no 24% līdz 19.7%. Citu būtisku notikumu nedēļā nebija, bet dinamiku ietekmēja nelabvēlīgs tirgus fons.

Visvairāk samazinājās Ekvadoras (-2,3%) un Kotdivuāras (-2,3%) obligācijas. Citiem emitentiem cenu izmaiņas nebija tik nozīmīgas.

Pārvaldnieka komentārs 26.07.2019

2019-07-26 00:00:00

Nedēļas laikā ieguldījumu fonda “PNB EM High Yield Bond Fund” daļas vērtība ir palielinājusies par 1% līdz USD 1088.5010 (EUR 979.3081). “PNB EM High Yield Bond Fund” daļas vērtība kopš gada sākuma ir pieaugusi par + 13.4% un fonds  ir starp 22%  ātrāk augo&s

Nedēļas laikā ieguldījumu fonda “PNB EM High Yield Bond Fund” daļas vērtība ir palielinājusies par 1% līdz USD 1088.5010 (EUR 979.3081). “PNB EM High Yield Bond Fund” daļas vērtība kopš gada sākuma ir pieaugusi par + 13.4% un fonds  ir starp 22%  ātrāk augošajiem fondiem savā kategorijā.

Pirms nākamnedēļ gaidāmās Federālo rezervju sistēmas komitejas (FOMC) sanāksmes investoru uzmanība bija pievērsta Mario Dragi sacītajam par ECB nākotnes plāniem. Dragi, kurš savu amatu pametīs novembrī, norādīja uz iespējamo eiro likmes pazemināšanu un aktīvu pirkšanas programmas atsākšanu šā gada septembrī. Stagnējojot eirozonas ekonomikai centrālajai bankai nav citas izvēles, kā turpināt to stimulēt ar eksperimentālu monetāro politiku. Šķiet, ka tas turpināsies tik ilgi, kamēr tirgus dalībnieki pārstās ticēt monetāro iestāžu visvarenībai.

Tirgū parādījās  ziņas, ka riska ieguldījumu fondi no Eiropas un Latīņamerikas pērk Venecuēlas valsts obligācijas pēc signāliem par to izslēgšanu no JP Morgan indeksiem. Fondi, kas seko etalona indeksiem, bija spiesti steidzami slēgt pozīcijas, lai nepārkāptu savus ieguldījumu prospektus. Šo fondu aiziešana no Venecuēlas valsts obligāciju tirgus nozīmē PDVSA obligāciju cenas zemākās robežas sasniegšanu.

Pieauguma līderi pagājušajā nedēļā bija Ukrainas (+ 2.6%) un Turcijas (+ 1.9%) obligācijas. Argentīnas obligācijas kļuva lētākas (-1,8%). Citiem emitentiem cenu izmaiņas bija mazāk nozīmīgas.

Pārvaldnieka komentārs 19.07.2019

2019-07-19 00:00:00

Pēdējo divu nedēļu laikā  PNB EM High Yield Bond Fund daļas vērtība samazinājās par 0.5% līdz 1077.77 ASV dolāriem (EUR 960.9234).   Fonda daļas vērtība kopš gada sākuma ir pieaugusi par 12.5%.  Jāatzīmē, ka fonds 12. jūlijā atzīmēja savu otro gadadienu un kopš fond

Pēdējo divu nedēļu laikā  PNB EM High Yield Bond Fund daļas vērtība samazinājās par 0.5% līdz 1077.77 ASV dolāriem (EUR 960.9234).   Fonda daļas vērtība kopš gada sākuma ir pieaugusi par 12.5%.  Jāatzīmē, ka fonds 12. jūlijā atzīmēja savu otro gadadienu un kopš fonda darbības sākuma tā daļas vērtība ir pieaugusi par  7.8% (3.8% gadā).

FRS priekšsēdētājs Džeroms Pauels apstiprināja savu nodomu samazināt refinansēšanas likmi centrālās bankas komitejas sanāksmē 31. jūlijā.  Kā iemesls, lai atgrieztos pie monetārās politikas stimulēšanas,  tiek minētas tirdzniecības pretrunas starp lielākajām pasaules ekonomikām, kā arī pasaules ekonomikas izaugsmes perspektīvu pasliktināšanās.

Pirmo reizi pēdējo četru nedēļu laikā tika reģistrēta kapitāla aizplūšana no Attīstības valstu biržā tirgotajiem (ETF) fondiem. Ieguldītāji izņēma kapitālu no fondiem $ 314.6 miljonu vērtībā.

No ziņām par emitentiem jāizceļ  refinansēšanas pamatlikmes samazinājums Ukrainā no 17,5% līdz 17%. Ukrainas Nacionālā banka ir kļuvusi par vēl vienu  Attīstības valstu regulatoru, kas pievēršas likmju pazemināšanai,  ņemot vērā FRS mīkstās retorikas piemēru un iespējamo USD  likmju pazemināšanu mēneša beigās. Nākamā rindā, visticamāk, būs Turcijas centrālā banka, kurai ir nomainīts vadītājs, lai īstenotu stimulējošāku politiku.

PDVSA obligāciju, kuras pakļautas sankcijām, kritums par 35% pēdējo divu nedēļu laikā ir apturējis fonda augšupejošo tendenci. Bet pat neraugoties uz to,  prognozējam, ka citu investīciju  ideju īstenošana līdz gada beigām nodrošinās fonda daļas vērtības  pieaugumu līdz $ 1 100 - USD 1 105 par daļu atzīmei.

Pieauguma līderi pagājušajā nedēļā  bija Turcijas obligācijas (+ 3.1%) un Omānas Telecom (+ 2%) obligācijas.  Samazinājās PDVSA (-4,5%) un Ekvadoras (-2,4%) obligāciju cenas.  Citiem emitentiem cenu izmaiņas bija mazāk nozīmīgas.

Pārvaldnieka komentārs 05.07.2019

2019-07-05 00:00:00

Nedēļas laikā “PNB EM High Yield Bond Fund” daļas vērtība ir palielinājusies par 0.4% līdz 1097.48 ASV dolāriem (972.25 EUR).  Pēc ienesīguma “PNB EM High Yield Bond Fund” ir starp 3% labākajiem fondiem kopš gada sākuma (+ 14.24%) Attīstības valstu fondu kategorij

Nedēļas laikā “PNB EM High Yield Bond Fund” daļas vērtība ir palielinājusies par 0.4% līdz 1097.48 ASV dolāriem (972.25 EUR).  Pēc ienesīguma “PNB EM High Yield Bond Fund” ir starp 3% labākajiem fondiem kopš gada sākuma (+ 14.24%) Attīstības valstu fondu kategorijā.

Nedēļas sākumā tirgos dominēja optimisms.  G20 augstākā līmeņa sanāksmes laikā Amerikas Savienotās Valstis un Ķīna vienojās turpināt sarunas par savstarpējās tirdzniecības jautājumiem. Puses vēl neieviesīs papildu tarifus. Neskatoties uz patreizējo atslābumu, šis temats joprojām būs svarīgs un noteiks  investoru noskaņojumu.

Jau otro nedēļu pēc kārtas Attīstības valstu fondos  ieplūst kapitāls. Kopējais kapitāla  pieplūdums sešos mēnešos ir sasniedzis  11.9 miljardus ASV dolāru.

Pēc vairākiem mēnešiem bez aktīvas tirdzniecības ceturtdien par pazeminātām cenām notika lielāki darījumi ar PDSVA obligācijām. Viens no iemesliem varētu būt ieguldītāju piespiedu atbrīvošanās no PDVSA obligācijām, jo pastāv iespēja, ka tās tiks izslēgtas no JP Morgan indeksiem. Ideja par šo obligāciju glabāšanu nemainās, mēs sagaidām restrukturizāciju 50-60  cenu līmenī. Citiem emitentiem nebija nozīmīgu notikumu.

Pieauguma līderi bija Argentīnas (+ 3.6%) un Turcijas obligācijas (+ 1.8%).  PDVSA (-35.4%) obligācijas tika ievērojami pārcenotas. Citiem emitentiem cenu izmaiņas bija mazāk nozīmīgas.

Pieteikties Fondu jaunumiem

Aizpildiet formu, un mēs nosūtīsim jums ziņas par fonda darbību

Jūsu ievadīto personas datu apstrādes pārzinis ir AS «IPAS “PNB Asset Management”», Rīgā, E.Birznieka - Upīša ielā 21, LV-1011. Jūsu personas dati tiks apstrādāti ar mērķi - sagatavot un nosūtīt informatīvo paziņojumu par par fonda darbību. Jums jebkurā brīdī ir tiesības atteikties no pārskatu saņemšanas.

Papildu informāciju par Jūsu personas datu apstrādi

Papildu informāciju par Jūsu personas datu apstrādi Jūs varat iegūt, rakstot mums: fondi@pnbbanka.eu.