Jaunumi

Pārvaldnieka komentārs 10.05.2019

2019-05-10 00:00:00

Nedēļas laikā ieguldījumu fonda “PNB Total Return Bond Fund” daļas vērtība  nav mainījusies - $ 991.3 (884.7 EUR). Pēc divu nedēļu pārtraukuma pieauga Jaguar Land Rover obligāciju cenas. Ieguldītāji sāka pirkt uzņēmuma obligācijas pēc tam, kad parādījās baumas par kompānijas pārdo&

Nedēļas laikā ieguldījumu fonda “PNB Total Return Bond Fund” daļas vērtība  nav mainījusies - $ 991.3 (884.7 EUR).

Pēc divu nedēļu pārtraukuma pieauga Jaguar Land Rover obligāciju cenas. Ieguldītāji sāka pirkt uzņēmuma obligācijas pēc tam, kad parādījās baumas par kompānijas pārdošanu Peugeut. No šīs nedēļas zemākā punkta cenas jau ir pieaugušas 7.8%. Dienvidāfrikā trešdien notika parlamenta vēlēšanas pie varas paliekot valdošajai partijai. Tirgus dalībnieki pozitīvi uztvēra šādu rezultātu.

Izaugsmes līderi pagājušajā nedēļā  bija Jaguar Land Rover obligācijas (+ 4.4%) un Maersk (+ 0.4%).  Visvairāk samazinājās Turcijas  valsts obligāciju (-0.5%) cenas. Citiem emitentiem cenu izmaiņas bija mazāk nozīmīgas.

Pārvaldnieka komentārs 03.05.2019

2019-05-03 00:00:00

Nedēļas  laikā ieguldījumu fonda “PNB Total Return Bond Fund” daļas vērtība  palielinājās par 0.1% no 991.9 līdz 992.5 ASV dolāriem (885.2 EUR). Pēc sliktāku, kā gaidīts ceturkšņa rezultātu publicēšanas  samazinājās Pemex un Jaguar Land Rover obligāciju vērt

Nedēļas  laikā ieguldījumu fonda “PNB Total Return Bond Fund” daļas vērtība  palielinājās par 0.1% no 991.9 līdz 992.5 ASV dolāriem (885.2 EUR).

Pēc sliktāku, kā gaidīts ceturkšņa rezultātu publicēšanas  samazinājās Pemex un Jaguar Land Rover obligāciju vērtība.  Meksikas Valsts enerģētikas uzņēmums pabeidza gada pirmo ceturksni ar zaudējumiem 35.7 miljardu peso apmērā (1.9 miljardi ASV dolāru).  Šo rezultātu var uzskatīt par labāku, salīdzinot ar 125.5 miljardu peso zaudējumiem (6.3 miljardi ASV dolāru) iepriekšējā ceturksnī.  Sliktie finansiālie rezultāti neietekmē valsts atbalstu, un tāpēc tie neapšauba uzņēmuma maksātspēju.  Ieguldītāju negatīvā reakcija saistībā ar Jaguar Land Rover obligācijām, kuru dzēšanas termiņš ir 2024. gadā, izraisīja automobiļu ražotāja Tata Motors pārdošanas apjomu kritumu. Citiem emitentiem nedēļas laikā  nebija nozīmīgu notikumu.

Izaugsmes līderis bija Turcijas obligācijas (+ 0.3%), lielākais kritums bija Jaguar Land Rover obligācijām (3,6%). Citiem emitentiem cenu izmaiņas bija mazāk nozīmīgas.

Pārvaldnieka komentārs 03.05.2019

2019-05-03 00:00:00

Nedēļas laikā ieguldījumu fonda “PNB EM High Yield Bond Fund” daļas vērtība palielinājās par 0.9%, no 1044.58 ASV dolāriem līdz 1054.5077 ASV dolāriem (940.5 EUR). Pēc trīs nedēļu konsolidācijas fonda daļas vērtības pieaugums ir atjaunojies. Un tas ir noticis pat neskatoties uz kapitāla

Nedēļas laikā ieguldījumu fonda “PNB EM High Yield Bond Fund” daļas vērtība palielinājās par 0.9%, no 1044.58 ASV dolāriem līdz 1054.5077 ASV dolāriem (940.5 EUR).

Pēc trīs nedēļu konsolidācijas fonda daļas vērtības pieaugums ir atjaunojies. Un tas ir noticis pat neskatoties uz kapitāla aizplūšanu no fondiem, kas iegulda jaunattīstības valstu obligācijās, kas ilgst ceturto nedēļu pēc kārtas.

Pagājušajā nedēļā ASV un Eirozonā tika publicēti pozitīvi makroekonomiskie dati. ASV IKP 1. ceturksnī pieauga par 3,2%, nevis 2,3%. Arī Eirozonas tautsaimniecības izaugsme nedaudz palielinājās. Ņemot vērā labo statistiku, pēdējā trešdienas sanāksmē Fed nolēma nemainīt monetārās politikas īstenošanas plānus.

Turcijā ir palēninājusies inflācija. Tas nodrošina pamatu valsts parāda vērtspapīru cenu pieaugumam pēc stabilizācijas 88.5-90.0 līmenī. Paredzams, ka PDVSA obligācijām, kuru termiņš ir 2020. gadā, tiks izmaksāts kupons, kas tiek nodrošināts ar Amerikas enerģētikas uzņēmuma Citgo akcijām.

Izaugsmes līderi pagājušajā nedēļā bija Turcijas obligācijas (+ 1.3%), Tadžikistāna (+ 1.2%) un Omānas Telecom (+ 0.9%). Citiem emitentiem cenu izmaiņas bija mazāk nozīmīgas.

Pārvaldnieka komentārs 26.04.2019

2019-04-26 00:00:00

Pēdējo divu nedēļu laikā ieguldījumu fonda “PNB EM High Yield Bond Fund” daļas vērtība samazinājās par 0.9% no 1054.31 līdz 1044.58 ASV dolāriem (939.0 EUR). Fonda daļas cenas konsolidācija turpinās pēc spēcīga 11% pieauguma šā gada 1. ceturksnī

Pēdējo divu nedēļu laikā ieguldījumu fonda “PNB EM High Yield Bond Fund” daļas vērtība samazinājās par 0.9% no 1054.31 līdz 1044.58 ASV dolāriem (939.0 EUR).

Fonda daļas cenas konsolidācija turpinās pēc spēcīga 11% pieauguma šā gada 1. ceturksnī. Kopējais pieaugums kopš gada sākuma sastāda 9% un neliela korekcija ir dabiska un bija sagaidāma pēc straujā pieauguma gada sākumā.  Vispārējā tirgus situācija vidējā termiņā joprojām uzskatāma par labvēlīgu attīstības valstu tirgiem.

Brīvdienu nedēļās tirgos nenotika nozīmīgi notikumi, kamēr cenu izmaiņas noteica emitentu ziņu fons. Nedēļas nogalē Ukrainā notika prezidenta vēlēšanas. Pašreizējais prezidents otrajā kārtā zaudēja būtiski atpaliekot no sava sāncenša. Neskatoties uz to, ka šāds rezultāts bija sagaidāms, ieguldītāji reaģēja izpārdodot Ukrainas valsts obligācijas ar dzēšanas termiņu 2032. gadā.   Pieaugot par 18% gada pirmajos mēnešos, pēc vēlēšanām šīs Ukrainas obligācijas samazinājās par 4 procentpunktiem.

Politiskā situācija rada neskaidrības Argentīnas obligāciju tirgū. Prezidenta vēlēšanas notiks oktobrī, bet jau tagad pieaug nenoteiktība par pašreizējā prezidenta izredzēm saglabāt savu amatu. No citiem notikumiem: kupona maksājumi tika saņemti par Turcijas un Omānas Telecom obligācijām.

Samazinājuma līderi bija Ukrainas obligācijas (-3,2%) Argentīna (-2,5%) un Ekvadora (-1,2%). Citiem emitentiem cenu izmaiņas bija mazāk nozīmīgas.

Pārvaldnieka komentārs 26.04.2019

2019-04-26 00:00:00

Ieguldījumu fonds “PNB Total Return Bond Fund”  pirmos naudas līdzekļus saņēma 2019. gada 11. janvārī, bet aktīvu darbību uzsāka 10. aprīlī, kad tika piesaistīts būtisks naudas līdzekļu apjoms. Fonda vērtspapīru portfeļa vidējais svērtais ienesīgums līdz dzēšanas termiņam sa

Ieguldījumu fonds “PNB Total Return Bond Fund”  pirmos naudas līdzekļus saņēma 2019. gada 11. janvārī, bet aktīvu darbību uzsāka 10. aprīlī, kad tika piesaistīts būtisks naudas līdzekļu apjoms.

Fonda vērtspapīru portfeļa vidējais svērtais ienesīgums līdz dzēšanas termiņam sastāda  4.23% gadā, bet vidējais dzēšanas termiņš ir 4,6 gadi. Šie rādītāji atbilst mērķa kritērijiem:  3–5% ienesīgumam gadā.

Fonda aktīvi tiek ieguldīti plašā obligāciju spektrā visā pasaulē. Šobrīd fonda portfelis sastāv no Amerikas Savienoto Valstu, Brazīlijas, Dienvidāfrikas, Turcijas valsts obligācijām, kā arī Maerskas, Jaguar Land Rover, Pemex un Kazahstānas Attīstības bankas korporatīvajām obligācijām.

Fonda aktīvās  darbības sākumā tika iegādātas obligācijas, lai izveidotu fonda portfeli. Fonda daļas vērtība pēc obligāciju iegādes samazinājās sakarā ar atšķirībām obligāciju pirkšanas un pārdošanas cenās. Paredzam, ka tuvākajā nākotnē šis samazinājums tiks kompensēts, un fonda daļas cena atgriezīsies pie sākotnējās cenas $ 1000  apmērā.

 

Pārvaldnieka komentārs 12.04.2019

2019-04-12 00:00:00

Nedēļas laikā ieguldījumu fonda “ PNB EM High Yield Bond Fund “ daļas vērtība samazinājās par 1.2% no 1067.28 ASV dolāriem līdz 1054.31 ASV dolāriem (936.0 EUR). Attīstības valstu  tirgi bija pakļauti spiedienam pateicoties jaunai informācijai par pasaules ekonomikas izaugsmes palē

Nedēļas laikā ieguldījumu fonda “ PNB EM High Yield Bond Fund “ daļas vērtība samazinājās par 1.2% no 1067.28 ASV dolāriem līdz 1054.31 ASV dolāriem (936.0 EUR).

Attīstības valstu  tirgi bija pakļauti spiedienam pateicoties jaunai informācijai par pasaules ekonomikas izaugsmes palēnināšanos. Brīdinot par pieaugošo risku Starptautiskais Valūtas fonds (SVF)  jau gada sākumā pazemināja prognozes par pasaules IKP pieaugumu. Otrā  ceturkšņa sākumā SVF bažas bija par  iemeslu Attīstības valstu augstas ienesīguma obligāciju tirgus nelielam atslābumam. Pēc straujas izaugsmes gada pirmajā ceturksnī neliels kritums ir dabiska parādība. Ņemot vērā, ka preču tirgos ir sācies jauns izaugsmes cikls, tas nākamajos mēnešos veicinās Attīstības valstu  tirgu pievilcību.

 

Pagājušajā nedēļā nebija svarīgu ziņu par fonda vērtspapīru emitentiem. Cenu samazināšanās līderi bija Turcijas obligācijas (-3.2%), Argentīnas obligācijas  (- 2%) un Tadžikistānas obligācijas (-1.8%). Citiem emitentiem cenu izmaiņas bija  mazāk nozīmīgas.

Pārvaldnieka komentārs 05.04.2019

2019-04-05 00:00:00

Pagājušajā nedēļā ieguldījumu fonda “PNB EM High Yield Bond Fund” daļas vērtība palielinājās par 0.4% no 1 062.87 līdz 1 067.28  ASV dolāriem (EUR 951.30).   2019. gada pirmā ceturkšņa laikā fonda daļas  vērtība ir pieauga par  11%, bet eiro i

Pagājušajā nedēļā ieguldījumu fonda “PNB EM High Yield Bond Fund” daļas vērtība palielinājās par 0.4% no 1 062.87 līdz 1 067.28  ASV dolāriem (EUR 951.30).

  2019. gada pirmā ceturkšņa laikā fonda daļas  vērtība ir pieauga par  11%, bet eiro izteiksmē  par 12,7%. Pagājušas nedēļas laikā fonda daļas vērtība sasniedza $ 1 075.8, kas bija maksimums kopš pagājušā gada maija.  Saskaņā ar Bloomberg pieejamajiam datiem pēc ienesīguma fonds ir 99. procentilē starp fondiem ar augstu ienesīguma stratēģiju. Tas nozīmē, ka no katriem 100 fondiem tikai viens fonds ir pieaudzis vairāk nekā PNB EM High Yield Bond Fund. Turklāt, informācija par mūsu fondu tagad ir pieejama arī Bloomberg sistēmā ar norādi PNBEMHY LR Equity.

 Pozitīvu noskaņojumu tirgos nodrošināja ziņas par tirdzniecības sarunu gaitu starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Ķīnu, kā arī laba makroekonomiskā statistika no Ķīnas. Šodien publicētie dati par ASV darba tirgu pārsniedza prognozes, bet iepriekš publiskotais nodarbinātības pieaugums tikai par 20 tūkstošiem bija negatīvs pārsteigums tirgiem. Kopumā nodarbinātība ASV ekonomikā joprojām nav problēma, bet bezdarba līmenis 3.8%  apmērā darba tirgus stāvokli raksturo kā  „pārkaršana”.

 Attīstības valstu tirgu fondi (ETF) kopš gada sākuma ir uzrādījuši 19 miljardu ASV dolāru lielu kapitāla pieaugumu. Salīdzinājumam - visā 2018. gada laikā kapitāla ieplūde bija 28 miljardi ASV dolāru apmērā. Šā gada trijos mēnešos tikai viena nedēļu bija vērojama kapitāla aizplūšana, kas turpmāk tika ātri atgūta. Saskaņā ar Bloomberg Intelligence datiem, biržā tirgotie fondi, kas iegulda jaunattīstības valstu akcijās un obligācijās, turēja 291 miljardu ASV dolāru lielu aktīvu apjomu.  Tas ir augstākais līmenis 15 gadu laikā.

 No ziņām par emitentiem: nedēļas nogalē notika prezidenta vēlēšanas Ukrainā. Nebija pārsteigumu, uzvarētājs tiks noteikts otrajā kārtā. Ieguldītāji atzinīgi novērtēja šo rezultātu. Ukrainas obligāciju un valūtas cenas pieauga visu nedēļu.

 Izaugsmes līderi pagājušajā nedēļā bija Ukrainas obligācijas (+ 1.9%), Turcija (+ 1.6%) un Ekvadora (+ 1.5%).  PDVSA obligāciju cenu kritums (-13.1%) atkal negatīvi ietekmēja fonda daļas vērtību. Citiem emitentiem cenu izmaiņas bija mazāk nozīmīgas.

Pārvaldnieka komentārs 29.03.2019

2019-03-29 00:00:00

Pagājušajā nedēļā ieguldījumu fonda “PNB EM High Yield Bond Fund”  daļas vērtība palielinājās par 0,5%, no 1,057,97 līdz 1,062,87 ASV dolāriem (947,5 EUR). Pagājušajā piektdienā tirgi bija saspringti noskaņoti, pēc rūpnieciskās ražošanas datu publicēšanas

Pagājušajā nedēļā ieguldījumu fonda “PNB EM High Yield Bond Fund”  daļas vērtība palielinājās par 0,5%, no 1,057,97 līdz 1,062,87 ASV dolāriem (947,5 EUR). Pagājušajā piektdienā tirgi bija saspringti noskaņoti, pēc rūpnieciskās ražošanas datu publicēšanas Vācijā. Tas veicināja pieprasījumu pēc „drošiem aktīviem”, vienlaikus pārdodot riskantākus aktīvus. Šāda tendence turpinājās arī šīs nedēļas sākumā, bet riska apetīte sāka atgriezties  nedēļas otrajā pusē.

FRS kursa maiņa monetārajā politikā tika atspoguļota ASV valdības parāda ienesīgumu samazināšanā ar ilgāku dzēšanas termiņu. Tas savukārt noveda pie tā, ka īsāku obligāciju ienesīgums pārsniedza likmes vērtspapīriem, kuru dzēšanas termiņš ir viens gads vai vairāk.    Kad notiek šāds ienesīguma apvērsums (inversija), tas nozīmē, ka investori sāk skaitīt cenās pieaugušo ekonomikas palēnināšanās varbūtību. Tomēr vēsturiski periods no inversijas līdz recesijai turpinās  no 2 līdz 2,5 gadiem. Neskatoties uz ekonomiskās attīstības cikla beigas posmu, attīstības tirgu aktīvi šajos laika posmos ir īpaši pieprasīti no investoriem.

No darījumiem pagājušajā nedēļā: pārdots viss naftas kompānijas Nostrum obligāciju apjoms, to vietā iegādātas ASV obligācijas, kā arī Argentīnas vērtspapīri ar ienesīgumu 9,8% apmērā.

Izaugsmes līderi bija naftas kompānijas PDVSA (+20,6%) un Ukrainas obligācijas (+0,4%). Citiem emitentiem cenu izmaiņas bija mazāk nozīmīgas.

Pārvaldnieka komentārs 22.03.2019

2019-03-22 00:00:00

Pagājušajā nedēļā ieguldījumu fonda “PNB EM High Yield Bond Fund” daļas vērtība samazinājās par 0.4% no 1066.3 ASV dolāriem līdz 1062.1 ASV dolāriem (932.6 EUR).  ASV Federālo  rezervju sistēmas (FRS)  sanāksme bija šīs nedēļas galvenais notikums. Investorie

Pagājušajā nedēļā ieguldījumu fonda “PNB EM High Yield Bond Fund” daļas vērtība samazinājās par 0.4% no 1066.3 ASV dolāriem līdz 1062.1 ASV dolāriem (932.6 EUR).

 ASV Federālo  rezervju sistēmas (FRS)  sanāksme bija šīs nedēļas galvenais notikums. Investoriem bija svarīgi dzirdēt FRS vadības viedokli par monetāro politiku šogad, ņemot vērā straujo retorikas maiņu 2018. gada beigās. Pēc sanāksmes tika nolemts atteikties no likmes paaugstināšanas, neskatoties uz to, ka decembrī bija paredzēts likmi celt divas reizes 2019. gadā. Turklāt šā gada septembrī tiks pārtraukts FRS bilances samazināšanas process. FRS bilances samazināšanas procesa aktīvā fāze sākās pagājušā gada oktobrī, pēc tam finanšu tirgos notika strauja korekcija, kas turpinājās līdz 2018. gada beigām. Atgriešanās pie FRS stimulējošās retorikas ir pozitīvs vidēja termiņa faktors riskantākiem aktīviem.

 Uz Fonda daļas vērtības izmaiņām vēl arvien liela ietekme ir naftas kompānijas PDVSA obligāciju pirkuma-pārdošanas cenu starpības svārstībām. Fonda pārējie aktīvi, izņemot Turcijas obligācijas, nedēļas laikā pieauga. No jaunumiem par emitentiem: par Tunisijas centrālās bankas vērtspapīriem tika samaksāts kupons 20 000 ASV dolāru apmērā, bet politiskie notikumi Kazahstānā veicināja Nostrum obligāciju iegādes.

 Izaugsmes līderi pagājušajā nedēļā bija naftas kompānijas Nostrum obligācijas (+ 3.1%), Tadžikistāna (+ 1.6%) un Kotdivuāra (+ 1.5%). PDVSA obligāciju cena nedēļas laikā samazinājās par 17%. Citiem emitentiem cenu izmaiņas bija mazāk nozīmīgas.

Pārvaldnieka komentārs 15.03.2019

2019-03-15 00:00:00

Pagājušajā nedēļā ieguldījumu fonda “PNB EM High Yield Bond Fund” daļas vērtība palielinājās par 1.4% no 1046.1 līdz 1060.3 ASV dolāriem (EUR 939.7).  Pagājušajā nedēļā iemesls lejupslīdei finanšu tirgos bija zemākas prognozes attiecībā uz Eirozonas ekonomikas

Pagājušajā nedēļā ieguldījumu fonda “PNB EM High Yield Bond Fund” daļas vērtība palielinājās par 1.4% no 1046.1 līdz 1060.3 ASV dolāriem (EUR 939.7).

 Pagājušajā nedēļā iemesls lejupslīdei finanšu tirgos bija zemākas prognozes attiecībā uz Eirozonas ekonomikas izaugsmi un ECB plāni izmantot tirgus  atbalsta mehānismus, kā arī sliktāki  ASV darba tirgus dati. Šajā nedēļā investoru optimisms atgriezās, kaut arī nebija nozīmīgu notikumu. Jaunattīstības valstu obligāciju tirgus ir viens no galvenajiem riska apetītes atgriešanās ieguvējiem. Līdzekļu pieplūdums fondos, kas iegulda šajās valstīs, ilgst jau 21 nedēļu pēc kārtas. ASV dolāra likmju pieauguma pauze atkal padarīja pievilcīgu spēli uz atšķirību starp "cietajām" valūtām un jaunattīstības valstu valūtām.

 Fonda daļas pieaugumu  visvairāk ietekmēja Latīņamerikas emitentu obligāciju pieaugums.  Argentīnas centrālā banka paaugstināja savas bāzes procentu likmes vēl par 10 procentu punktiem līdz 63%.  SVF apstiprināja aizdevumus Ekvadorai, kur pirmās daļas izsniegšana notiks drīz. Tadžikistānas obligācijām ar dzēšanas termiņu 2027. gadā tika samaksāts kupons. Moody's reitingu aģentūra pazemināja Omānas valsts un Omānas Telecom  reitingu uz “BB +”, kas ir par vienu soli zemāka par investīciju reitingu. Pēc Tunisijas centrālās bankas obligāciju pārdošanas fonds iegādājās  Turcijas valsts obligācijas ar dzēšanu 2028. gadā un 7% ienesīgumu gadā.

 Pieauguma līderi bija Argentīnas (+ 3.7%), Ekvadoras (+ 3.2%) un Ukrainas (+ 2.7%) obligācijas, citiem emitentiem cenu izmaiņas bija mazāk nozīmīgas.

Pieteikties Fondu jaunumiem

Aizpildiet formu, un mēs nosūtīsim jums ziņas par fonda darbību

Jūsu ievadīto personas datu apstrādes pārzinis ir AS «IPAS “PNB Asset Management”», Rīgā, E.Birznieka - Upīša ielā 21, LV-1011. Jūsu personas dati tiks apstrādāti ar mērķi - sagatavot un nosūtīt informatīvo paziņojumu par par fonda darbību. Jums jebkurā brīdī ir tiesības atteikties no pārskatu saņemšanas.

Papildu informāciju par Jūsu personas datu apstrādi

Papildu informāciju par Jūsu personas datu apstrādi Jūs varat iegūt, rakstot mums: fondi@pnbbanka.eu.