Jaunumi

Pārvaldnieka komentārs 01.12.2017

2017-12-01 00:00:00

PNB EM High Yield Bond Fund pabeidza novembra mēnesi uz pozitīvas nots, +0.31% kopš mēneša sākuma un +0.40% kopš nedēļas sākuma, neskatoties uz to, ka fiksētā ienākuma vērtspapīru tirgū novembris bija sarežģīts mēnesis (ASV valsts kases parādzīmes un attīstības valstu tirgu

PNB EM High Yield Bond Fund pabeidza novembra mēnesi uz pozitīvas nots, +0.31% kopš mēneša sākuma un +0.40% kopš nedēļas sākuma, neskatoties uz to, ka fiksētā ienākuma vērtspapīru tirgū novembris bija sarežģīts mēnesis (ASV valsts kases parādzīmes un attīstības valstu tirgus indeksi uzrādīja negatīvus rezultātus). Novembra mēnesī Fonds saņēma kapitālu 300 000 ASV dolāru apmērā no jau esoša ieguldītāja, kas palielināja pozīciju līdz 1 miljonam USD, un no jaunā klienta par summu 5 000 USD; Fonda ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas nav bijušas.

Pēc divu mēnešu turēšanas esam likvidējuši pozīciju KZTGKZ 4.375 09/27 obligācijās, fiksējot fonda peļņu pusprocentpunkta apmērā, kā arī papildinājuši pozīciju Ukrain 7.375 09/32 obligācijās, reinvestējot ienākumus no pārdošanas un jaunā kapitāla. Tajik 7.125 09/27 obligacijas sāka atgūties, un to cena pieauga par vienu procentpunktu. PDVSA 37 cena svārstījās diapazonā 24-25, PDVSA turpina pielikt pūles, lai samaksātu nokavētos kuponus, un apgalvo, ka PDVSA rīcībā ir nepieciešamie resursi, un kavējumi ir saistīti ar ASV ekonomiskajām sankcijām un starptautiskām finanšu iestādēm, kas veic papildu pārbaudes.

Pārvaldnieka komentārs 13.10.2017

2017-10-13 00:00:00

Vakar fondam PNB EM High Yield Bond Fund palika 3 mēneši. Kopš tā dibināšanas brīža 12. jūlijā ar fonda palīdzību ir nopelnīti 7,67%. Pagājušā nedēļa bija samērā mierīga, t.i., netika noslēgti jebkādi jauni darījumi. Fonds turpināja uzkrāt kuponu procentus, un c

Vakar fondam PNB EM High Yield Bond Fund palika 3 mēneši. Kopš tā dibināšanas brīža 12. jūlijā ar fonda palīdzību ir nopelnīti 7,67%. Pagājušā nedēļa bija samērā mierīga, t.i., netika noslēgti jebkādi jauni darījumi. Fonds turpināja uzkrāt kuponu procentus, un ceturtdien tas sasniedza 0,15% rādītāju. Fondam pievienojās jauns darbinieks (kas ieguldīja 1,2 tūkst. ASV dolāru), taču jaunas dzēšanas joprojām netika novērotas.

Uzņēmums “PDVSA 37” veica tā pusgada kuponu maksājumu, kam sekoja visu obligāciju cenu kāpums. Par nākamo šīs politiski novājinātās kompānijas pavērsiena punktu kļūs 2. novembris, kad pienāks obligāciju dzēšanas termiņš 1,1 miljarda ASV dolāru apmērā. Vispārējā tirgus prognoze ir tāda, ka uzņēmums “PDVSA” darīs visu iespējamo, lai izpildītu šīs saistības (šobrīd šī obligācija tiek tirgota 95% līmenī, mūsu “PDVSA 37” šobrīd sastāda 30,75–31,00), kas nozīmē, ka tuvākajā laikā maksājumu saistību nepildīšana tirgū nav gaidāma, jo parasti tādā gadījumā visas emitenta obligācijas tiek tirgotas par vienādām cenām.

Divas mūsu iepriekšējās emisijas “Tajiki 27” un “KZTGKZ 27” joprojām tiek tirgotas par cenu, kas ir par punktu zemāka nekā to emisijas cena. Ēģiptes valsts īstermiņa obligācija (ICBC Standard Bank emitētā CLN obligācija) turpina uzkrāt peļņu ar nemainīgo USDEGP rādītāju diapazonā no 17,60 līdz 70 Ēģiptes mārciņām par dolāru.

Nākamajā nedēļā mēs plānojam piedalīties jaunajā “Eurotorg” rīkotajā emisijā, kas plāno aizņemties 300–350 milj. ASV dolāru uz 5 gadiem esošo bankas aizņēmumu refinansēšanai. Uzņēmums “Eurotorg” ir mazumtirgotājs ar B reitingu un lielākais privātuzņēmums Baltkrievijā. Ja nebūs jaunas kapitāla ieplūšanas, jaunā pirkuma finansēšanai mēs varēsim pārdot Petbra 28 un ASV valsts kases vērtspapīrus.

Noformējiet pensiju 2. līmeni un saņemiet dāvanu karti!

2017-07-11 00:00:00

No 11. jūlija līdz 30. septembrim PNB Banka aicina: piesakoties kādam no pensiju 2. līmeņa plāniem – Daugava, Venta vai Gauja – varat saņemt dāvanu karti līdz 25 EUR vērtībā! PNB Banka aicina uzticēt savas pensijas pārvaldību pieredzējušiem profesionāļiem –&n

No 11. jūlija līdz 30. septembrim PNB Banka aicina: piesakoties kādam no pensiju 2. līmeņa plāniem – Daugava, Venta vai Gauja – varat saņemt dāvanu karti līdz 25 EUR vērtībā!

PNB Banka aicina uzticēt savas pensijas pārvaldību pieredzējušiem profesionāļiem – PNB Asset management IPASi, kas izveidojusi pensiju 2. līmeņa plānus tā, lai apmierinātu ikviena, pat visprasīgākā, klienta intereses. Tiek piedāvāti trīs dažādu stratēģiju plāni: aktīvais, sabalansētais un konservatīvais. Katra plāna pamatā ir atšķirīga peļņas un riska attiecība, tādēļ, sev piemērotāko izvēli varēs veikt ikviens, atbilstoši savām interesēm un vajadzībām.

Ar īpašā piedāvājuma noteikumiem varat iepazīties šeit, kā arī zvanot PNB Bankas kontaktcentram pa tālruni +371 67041100.

Reģistrēts atvērtais alternatīvo ieguldījumu fonds “PNB CIS FIXED INCOME ABSOLUTE RETURN FUND”

2016-08-15 00:00:00

Ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padomes 19.07.2016 lēmumu ir reģistrēts AS “PNB Asset management IPAS” dibinātais atvērtais alternatīvais ieguldījumu fonds “PNB CIS FIXED INCOME ABSOLUTE RETURN FUND” (turpmāk – Fonds). Fonda mērķis ir no

Ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padomes 19.07.2016 lēmumu ir reģistrēts AS “PNB Asset management IPAS” dibinātais atvērtais alternatīvais ieguldījumu fonds “PNB CIS FIXED INCOME ABSOLUTE RETURN FUND” (turpmāk – Fonds).

Fonda mērķis ir nodrošināt ieguldītājiem kapitāla pieaugumu, veidojot diferencētu parāda vērtspapīru, kuru emitenti ir reģistrēti NVS esošajās vai bijušajās valstīs, kā arī Attīstības valstīs, ieguldījumu portfeli.

Lai sasniegtu ieguldījumu mērķi, Fonds veiks ieguldījumus esošajās vai bijušajās NVS valstīs un Attīstības valstīs reģistrētu emitentu (komercsabiedrības, kredītiestādes, valdības, pašvaldības) parāda vērtspapīros, kā arī ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās, kuru ieguldījumu pamatmērķis ir ieguldījumi esošajās un bijušajās NVS valstīs kā arī attīstības valstīs reģistrētu emitentu parāda vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos.

Fonda ieguldījumi tiks diversificēti pa nozarēm, valstīm un emitentiem, kas palīdzēs ierobežot Fonda vērtības svārstību risku.

Fonds ir reģistrēts Latvijā, un tas pilnībā atbilst Eiropas Savienības likumiem, direktīvām un regulām par alternatīvajiem ieguldījumu fondiem. Fonda darbību pārrauga Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK).

PNB IPAS pensiju plāniem – stabils ienesīgums ilgtermiņā

2015-12-22 00:00:00

Tuvojoties gada nogalei, cilvēki sākuši interesēties par sava pensiju plāna gada rezultātiem un ienesīgumu. Neskatoties uz straujām cenu svārstībām finanšu tirgos 2015.gadā (pieaugums 1.ceturksnī, kam sekoja būtisks kritums gada 2. un 3. ceturksnī un pieaugums gada beigās),&n

Tuvojoties gada nogalei, cilvēki sākuši interesēties par sava pensiju plāna gada rezultātiem un ienesīgumu. Neskatoties uz straujām cenu svārstībām finanšu tirgos 2015.gadā (pieaugums 1.ceturksnī, kam sekoja būtisks kritums gada 2. un 3. ceturksnī un pieaugums gada beigās), PNB Asset management IPASs pensiju plāni ir spējuši nodrošināt pozitīvu ienesīgumu, kas nozīmē lielāku uzkrājumu pensiju 2. līmenī.

PNB Asset management IPAS pensiju plānu ienesīguma rādītāji uz 2015.gada 1.decembri (vidējais svērtais ienesīgums procentos gadā, dati: www.manapensija.lv):

Pensiju plāns1.gads2.gadi3.gadi5.gadi
Gauja (aktīvais plāns) +2.54% +5.68% +5.17% +4.21%
Venta (sabalansētais plāns) +2.07% +4.96% +4.54% +4.02%
Daugava (konservatīvais plāns) +1.79% +3.70% +2.79% +3.33%

PNB Asset management IPAS pensiju 2. līmeņa plāniem kopumā ir uzticējušies jau aptuveni 80 tūkstoši cilvēku visā Latvijā.

„Pensiju plāna ienesīgums ir ļoti nozīmīgs rādītājs, jo palielina nākotnes pensijas kapitālu, – jo augstāks ilgtermiņā ir ienesīguma procents, jo lielāka vēlāk būs ikmēneša pensija. Tātad, katrs pats var ietekmēt savu pensijas lielumu, izvēloties sekmīgāko pārvaldītāju. Atskatoties uz 2015.gadu, mums ir gandarījums par to, ka sarežģītajos finanšu tirgus apstākļos esam spējuši saviem klientiem visos trijos PNB Asset management IPAS pensiju plānos nodrošināt stabilu un būtiski augstāku ienesīgumu par banku piedāvātajām termiņnoguldījumu un Latvijas valsts parādzīmju likmēm, kā arī ienesīgumi pārsniedz Latvijā esošās inflācijas līmeni.” komentē Ģirts Veģeris, PNB Asset management IPASs Valdes priekšsēdētājs.

Atgādinām, ka pensiju 2. līmenī Jums nekādi papildu maksājumi nav jāveic – iemaksas tiek veiktas automātiski no Jūsu bruto algas kā daļa no sociālajām iemaksām. No nākamā gada pensiju 2.līmenim novirzāmā summa tiks vēl palielināta – turpmāk tie būs 6% no Jūsu sociālajām iemaksām.

Uzkrātā pensiju 2. līmeņa kapitāla apmērs ir atkarīgs no:

  • algas
  • spēkā esošās iemaksu likmes
  • ieguldījumu peļņas (ienesīguma)
  • dalības ilguma pensiju 2. līmenī pirms vecuma pensijas pieprasīšanas.

Jāņem vērā, ka Jūs varat mainīt savas pensijas līdzekļu pārvaldītāju 1 reizi kalendārā gada laikā, bet ieguldījumu plānus viena līdzekļu pārvaldītāja ietvaros – 2 reizes kalendārajā gadā.

Vairāk par pensiju 2.līmeni varat uzzināt: www.manapensija.lv vai http://www.manapensija.lv/lv/pensiju-2-limenis/2-pensiju-limenis/

 

Dzīvojiet sava pulsa ritmā! Piesakieties pensiju 2.līmenim un piedalieties momentloterijā!

2015-07-02 00:00:00

PNB Banka sadarbībā ar PNB Asset management IPAS piedāvā akciju, kuras ietvaros, piesakoties jebkuram no PNB Asset management IPASs pārvaldītajiem pensiju 2.līmeņa plāniem DAUGAVA, VENTA vai GAUJA PNB BANKĀ, Jūs piedalīsieties momentloterijā, kurā va

PNB Banka sadarbībā ar PNB Asset management IPAS piedāvā akciju, kuras ietvaros, piesakoties jebkuram no PNB Asset management IPASs pārvaldītajiem pensiju 2.līmeņa plāniem DAUGAVAVENTA vai GAUJA PNB BANKĀ, Jūs piedalīsieties momentloterijā, kurā varēs laimēt kādu no 1000 balvām!

Balvu fonds:

  • 500 x dāvanu kartes 5 eiro vērtībā
  • 100 x dāvanu kartes 10 eiro vērtībā
  • 400 x tonometri (digitālās ierīces asinsspiediena mērīšanai)

PNB Asset management IPASs (IPS) pensiju plāni ir starp ilgtermiņā pelnošākajiem pensiju plāniem Latvijā. Tas nozīmē, ka Jūsu pensija nemitīgi pieaug, jo pārdomāti un prasmīgi ieguldīta nauda nopelna procentu ienākumu. Kopumā PNB Asset management IPAS savu pensiju pārvaldīšanu uzticējuši vairāk nekā 80 tūkstoši cilvēku.

Uzticiet savas pensijas kapitāla pārvaldīšanu zinošam un pieredzējušam partnerim!

Akcijas norises laiks: 1.07.-30.09.2015.

Loterijas atļaujas nr. 3817

Vairāk par akciju lasiet šeit.

Cilvēki novērtē PNB IPAS pārvaldīto pensiju plānu ienesīgumu, aug dalībnieku skaits

2015-06-03 00:00:00

Informācija medijiem 2015.gada 6.martā Ņemot vērā, ka PNB Asset management IPASs (IPS) pārvaldīto pensiju 2.līmeņa plānu ienesīgums ilgtermiņā saglabā stabilu izaugsmi, aizvien vairāk cilvēku izvēlas PNB Asset management IPAS kā savas pensijas pārvaldnieku. Mūsu pensiju plāniem – Gauja, Dauga

Informācija medijiem 2015.gada 6.martā

Ņemot vērā, ka PNB Asset management IPASs (IPS) pārvaldīto pensiju 2.līmeņa plānu ienesīgums ilgtermiņā saglabā stabilu izaugsmi, aizvien vairāk cilvēku izvēlas PNB Asset management IPAS kā savas pensijas pārvaldnieku. Mūsu pensiju plāniem – Gauja, Daugava un Venta – uzticējušies jau vairāk kā 80 tūkstoši cilvēku, liecina VSAA dati.

„Cilvēki novērtē iespēju pašiem rūpēties par sava pensijas kapitāla pieaugumu, tāpēc lielāka uzmanība tiek pievērsta pensiju plānu ienesīgumam ilgtermiņā. Mums šis rādītājs bijis pozitīvs un aizvien vairāk klientu izvēlas mūsu piedāvātos pensiju plānus,“ norāda Ģirts Veģeris, PNB Asset management IPASs vadītājs.

Dati par PNB Asset management IPAS pensiju plānu dalībnieku skaita dinamiku kopš 2014.gada janvāra

graf

Vērtējot PNB Asset management IPAS pārvaldīto pensiju 2.līmeņa plānu ienesīgumu, secināms, ka aktīvā pensiju plāna Gauja viena gada ienesīgums š.g. 27.februārī bija 9,18%, sabalansētā plāna Venta viena gada ienesīgums š.g. 27.februārī bija 8,69%, bet konservatīvā plāna Daugava viena gada ienesīgums š.g. 27.februārī bija 4,37% (dati: www.manapensija.lv) Gada laikā PNB Asset management IPAS pārvaldīto pensiju 2.līmeņa plānu ienesīgums bijis pozitīvs, tātad, pensiju plānu klientu uzkrātais kapitāls aug un šis pieaugums pārsniedz citu ieguldījumu veidu ienesīgumu, piemēram, depozīta likmes.

Pieteikties Fondu jaunumiem

Aizpildiet formu, un mēs nosūtīsim jums ziņas par fonda darbību

Jūsu ievadīto personas datu apstrādes pārzinis ir AS «IPAS “PNB Asset Management”», Rīgā, E.Birznieka - Upīša ielā 21, LV-1011. Jūsu personas dati tiks apstrādāti ar mērķi - sagatavot un nosūtīt informatīvo paziņojumu par par fonda darbību. Jums jebkurā brīdī ir tiesības atteikties no pārskatu saņemšanas.

Papildu informāciju par Jūsu personas datu apstrādi

Papildu informāciju par Jūsu personas datu apstrādi Jūs varat iegūt, rakstot mums: fondi@pnbbanka.eu.