Jaunumi

Par ieguldījumu fonda „ PNB EM High Yield Bond Fund” likvidācijas pabeigšanu

2020-07-17 00:00:00

IPAS “PNB Asset Management” (adrese – Ernesta Birznieka-Upīša ielā 21, Rīgā, LV-1011, vienotais reģistrācijas Nr. 40003411599) paziņo, ka 2020. gada 16. jūlijā ir pabeigta tās pārvaldītā ieguldījumu fonda „ PNB EM High Yield Bond Fund” likvidācija un apstiprināt

IPAS “PNB Asset Management” (adrese – Ernesta Birznieka-Upīša ielā 21, Rīgā,
LV-1011, vienotais reģistrācijas Nr. 40003411599) paziņo, ka 2020. gada 16. jūlijā ir pabeigta tās pārvaldītā ieguldījumu fonda „ PNB EM High Yield Bond Fund” likvidācija un apstiprināts fonda likvidācijas beigu pārskats.

Kopējie fonda likvidācijas ieņēmumi sastāda USD 4 792 216.60, bet ieguldītājiem izmaksājamā naudas summa uz vienu ieguldījumu apliecību USD 856.55895567. Ieguldītājiem likvidācijas ieņēmumi tiks izmaksāti saskaņā ar NASDAQ CSD SE noteikumiem nosakot ieraksta datumu 2020. gada 28. jūlijā, bet izmaksas datumu 2020. gada 29. jūlijā.

Par ieguldījumu fonda „ PNB Total Return Bond Fund” likvidācijas pabeigšanu

2020-07-17 00:00:00

IPAS “PNB Asset Management” (adrese – Ernesta Birznieka-Upīša ielā 21, Rīgā, LV-1011, vienotais reģistrācijas Nr. 40003411599) paziņo, ka 2020. gada 16. jūlijā ir pabeigta tās pārvaldītā ieguldījumu fonda „ PNB Total Return Bond Fund” likvidācija un apstiprināts

IPAS “PNB Asset Management” (adrese – Ernesta Birznieka-Upīša ielā 21, Rīgā,
LV-1011, vienotais reģistrācijas Nr. 40003411599) paziņo, ka 2020. gada 16. jūlijā ir pabeigta tās pārvaldītā ieguldījumu fonda „ PNB Total Return Bond Fund” likvidācija un apstiprināts fonda likvidācijas beigu pārskats.

Kopējie likvidācijas ieņēmumi sastāda USD 1 895 884.06, bet ieguldītājiem izmaksājamā naudas summa uz vienu ieguldījumu apliecību USD 996.63282569. Ieguldītājiem likvidācijas ieņēmumi tiks izmaksāti saskaņā ar NASDAQ CSD SE noteikumiem nosakot ieraksta datumu 2020. gada 28. jūlijā, bet izmaksas datumu 2020. gada 29. jūlijā.

Par ieguldījumu fonda „ PNB EM High Yield Bond Fund” Likvidācijas uzsākšanu

2020-04-14 00:00:00

“IPAS “PNB Asset Management” (adrese – Ernesta Birznieka-Upīša ielā 21, Rīgā, LV-1011, vienotais reģistrācijas Nr. 40003411599) paziņo, ka 2020. gada 3. aprīlī ir uzsākta tās pārvaldītā ieguldījumu fonda „ PNB EM High Yield Bond Fund” likvidācija. Fonda li

“IPAS “PNB Asset Management” (adrese – Ernesta Birznieka-Upīša ielā 21, Rīgā, LV-1011, vienotais reģistrācijas Nr. 40003411599) paziņo, ka 2020. gada 3. aprīlī ir uzsākta tās pārvaldītā ieguldījumu fonda „ PNB EM High Yield Bond Fund” likvidācija.

Fonda likvidācija ir uzsākta pamatojoties uz “IPAS “PNB Asset Management” valdes lēmumu un 2020. gada 3. aprīlī saņemto Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes lēmumu atļaut uzsākt fonda likvidāciju.

Sludinājums par ieguldījumu fonda „ PNB EM High Yield Bond Fund”  likvidācijas uzsākšanu ir publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” 2020. gada 14. aprīlī. Fonda kreditoru pieteikšanās termiņš ir noteikts 3 mēnešu laikā no sludinājuma laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” publicēšanas dienas.

Par ieguldījumu fonda „ PNB Total Return Bond Fund” Likvidācijas uzsākšanu

2020-04-14 00:00:00

“IPAS “PNB Asset Management” (adrese – Ernesta Birznieka-Upīša ielā 21, Rīgā,  LV-1011, vienotais reģistrācijas Nr. 40003411599) paziņo, ka 2020. gada 3. aprīlī ir uzsākta tās pārvaldītā ieguldījumu fonda „ PNB Total Return Bond Fund” likvidācija. &nb

“IPAS “PNB Asset Management” (adrese – Ernesta Birznieka-Upīša ielā 21, Rīgā,  LV-1011, vienotais reģistrācijas Nr. 40003411599) paziņo, ka 2020. gada 3. aprīlī ir uzsākta tās pārvaldītā ieguldījumu fonda „ PNB Total Return Bond Fund” likvidācija.

 Fonda likvidācija ir uzsākta pamatojoties uz “IPAS “PNB Asset Management” valdes lēmumu un 2020. gada 3. aprīlī saņemto Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes lēmumu atļaut uzsākt fonda likvidāciju.

 Sludinājums par ieguldījumu fonda „ PNB Total Return Bond Fund”  likvidācijas uzsākšanu ir publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” 2020. gada 14. aprīlī. Fonda kreditoru pieteikšanās termiņš ir noteikts 3 mēnešu laikā no sludinājuma laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” publicēšanas dienas.

Pārvaldnieka komentārs 06.09.2019

2019-09-06 00:00:00

Saistībā ar  ieguldījumu fonda “PNB High Yield Bond Fund” līdzekļu turētājbankas  - AS “PNB Banka” darbības  ierobežojumiem  2019. gada 15. augustā tika apturētas operācijas ar fonda daļu pirkšanu un pārdošanu. Šobrīd  IPAS &ldquo

Saistībā ar  ieguldījumu fonda “PNB High Yield Bond Fund” līdzekļu turētājbankas  - AS “PNB Banka” darbības  ierobežojumiem  2019. gada 15. augustā tika apturētas operācijas ar fonda daļu pirkšanu un pārdošanu. Šobrīd  IPAS “PNB Asset Management”  veic sarunas  par jauna turētājbankas līguma noslēgšanu, kuras plānots pabeigt tuvākajā laikā.

Pēdējā mēneša laikā PNB EM High Yield Bond Fund daļas vērtība samazinājās par 5.1% līdz 1 020.5365 USD (922.8943 euro).  Minētais samazinājums galvenokārt notika dēļ Argentīnas obligāciju cenu krituma saistībā ar pēdējiem politiskajiem notikumiem šajā valstī. Neskatoties uz to,  fonda ienesīgums kopš gada sākuma ir 6.4%, bet  eiro izteiksmē  fonda daļa ir palielinājusies par 9.4%.

Argentīnā iepriekšējā balsojumā pirms prezidenta vēlēšanām visvairāk balsu ieguva Sociālistiskās partijas kandidāts. Investori uz to reaģēja ar panisku izpārdošanu, kas bija saistīta ar bailēm  par valsts saistību neizpildi. Iepriekšējo reizi Argentīna nepildīja savas saistības 2001. gadā. Tomēr, izņemot šo pamatoto satraukumu, tik straujš cenu kritums ir izskaidrojams ar likviditātes trūkumu jaunattīstības valstu augsta ienesīguma obligāciju tirgū. Argentīnas valsts obligāciju tirgus stabilizējās šīs nedēļas beigām un tagad obligācijas, kuru dzēšanas termiņš ir 2028. gadā, maksā 41.3% no nominālvērtības. Līdz 15. septembrim Starptautiskajam valūtas fondam (SVF) jālemj par līdzekļu piešķiršanu saskaņā ar pagājušajā gadā noslēgto finanšu palīdzības programmu 54 miljardu dolāru apjomā. Pozitīvs lēmums šajā jautājumā sniegs būtisku atbalstu Argentīnas obligācijām un dos pašreizējam prezidentam  papildus iespējas tikt ievēlētam 27. oktobrī.

Mēneša pieauguma līderi bija Kotdivuāras (+ 6.0%) un Ukrainas (+ 5.8%) obligācijas. Argentīnas obligācijas zaudēja 45.3% no savas vērtības. Citiem emitentiem cenu izmaiņas bija mazāk nozīmīgas.

Pārvaldnieka komentārs 06.09.2019

2019-09-06 00:00:00

Saistībā ar  ieguldījumu fonda “PNB Total Return Bond Fund” līdzekļu turētājbankas  - AS “PNB Banka” darbības  ierobežojumiem  2019. gada 15. augustā tika apturētas operācijas ar fonda daļu pirkšanu un pārdošanu. Šobrīd  IPAS &ldq

Saistībā ar  ieguldījumu fonda “PNB Total Return Bond Fund” līdzekļu turētājbankas  - AS “PNB Banka” darbības  ierobežojumiem  2019. gada 15. augustā tika apturētas operācijas ar fonda daļu pirkšanu un pārdošanu. Šobrīd  IPAS “PNB Asset Management”  veic sarunas  par jauna turētājbankas līguma noslēgšanu, kuras plānots pabeigt tuvākajā laikā.

Mēneša laikā “PNB Total Return Bond Fund” fonda daļas vērtība pieauga par 0.2%, sasniedzot jaunu augstāko līmeni USD 1019.5904 (EUR 922.0387).

Augustā tika slēgtas divas pozīcijas - Brazīlijas un Dienvidāfrikas valsts obligācijām ar attiecīgi 11.2% un 5.2% peļņu. Pozitīvas tendences uzrāda Pemex obligācijas, kuru cenas atgriezušās pie pie pavasara augstākajiem rādītājiem, sasniedzot 94% no nominālvērtības. Visu mēnesi Jaguar Land Rover cenu dinamika gandrīz nemainijās. Tas liek domāt, ka nākamajās nedēļās mēs varētu redzēt cenu kāpumu no atbalsta līmeņa 82.7% no nominālalvērtības apmērā.

Pieauguma līderi šajā mēnesī bija Western Digital (+ 4.7%) un Pemex (+ 2.2%) obligācijas. Visvairāk samazinājās  Jaguar Land Rover (-1,25%) obligāciju cenas. Citiem emitentiem cenu izmaiņas bija mazāk nozīmīgas.

Svarīga informācija

2019-08-16 00:00:00

IPAS “PNB Asset Management” informē, ka saskaņā ar fondu līdzekļu turētājbankas AS “PNB Banka” darbības tehniskajām problēmām šodien kavēsies  ieguldījumu fondu  “PNB EM High Yield Bond Fund” un “PNB Total Return Bond Fund” ieguldījumu

IPAS “PNB Asset Management” informē, ka saskaņā ar fondu līdzekļu turētājbankas AS “PNB Banka” darbības tehniskajām problēmām šodien kavēsies  ieguldījumu fondu  “PNB EM High Yield Bond Fund” un “PNB Total Return Bond Fund” ieguldījumu apliecību vērtības publicēšana par 2019. gada 15. augustu.

Par ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas un atpakaļpieņemšanas apturēšanu

2019-08-16 00:00:00

IPAS “PNB Asset Management” informē, ka saistībā ar fondu līdzekļu turētājbankas AS “PNB Banka” darbības ierobežojumiem,  Sabiedrības valde ir pieņēmusi lēmumu uz laiku apturēt  ieguldījumu fondu  “PNB EM High Yield Bond Fund” un “PNB Total Re

IPAS “PNB Asset Management” informē, ka saistībā ar fondu līdzekļu turētājbankas AS “PNB Banka” darbības ierobežojumiem,  Sabiedrības valde ir pieņēmusi lēmumu uz laiku apturēt  ieguldījumu fondu  “PNB EM High Yield Bond Fund” un “PNB Total Return Bond Fund”    ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu un atpakaļpieņemšanu.  Fondu ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas un atpakaļpieņemšanas  ierobežojums būs spēkā līdz turpmākajam Sabiedrības valdes lēmumam par ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas un atpakaļpieņemšanas atjaunošanu.

Par IPAS “PNB Asset Management” pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānu darbību

2019-08-16 00:00:00

IPAS “PNB Asset Management” informē, ka  AS "PNB Banka" darbības ierobežošana nekādā veidā neietekmē Sabiedrības pārvaldīto valsts fondēto pensiju shēmas 2. līmeņa  ieguldījumu plānu līdzekļu pārvaldīšanas un  līdzekļu turēšanas procesu.  Sabiedrī

IPAS “PNB Asset Management” informē, ka  AS "PNB Banka" darbības ierobežošana nekādā veidā neietekmē Sabiedrības pārvaldīto valsts fondēto pensiju shēmas 2. līmeņa  ieguldījumu plānu līdzekļu pārvaldīšanas un  līdzekļu turēšanas procesu.  Sabiedrības pārvaldīto pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānu turētājbanka kopš 2012. gada  ir AS Swedbank un pensiju plānu līdzekļi glābājas turētājbankā.   Sabiedrība turpina līdzekļu pārvaldīšanu, bet turētājbanka  veic turētājbankas funkciju.

Pārvaldnieka komentārs 09.08.2019

2019-08-09 00:00:00

Nedēļas laikā “PNB EM High Yield Bond Fund” daļas vērtība samazinājās par 1.1% līdz 1 069.842 USD (955.949 EUR).  Kopš gada sākuma “PNB EM High Yield Bond Fund” daļas vērtība ir pieaugusi par + 11.4%, savukārt eiro valūtā fonda daļa ir palielinājusies par 14.

Nedēļas laikā “PNB EM High Yield Bond Fund” daļas vērtība samazinājās par 1.1% līdz 1 069.842 USD (955.949 EUR).  Kopš gada sākuma “PNB EM High Yield Bond Fund” daļas vērtība ir pieaugusi par + 11.4%, savukārt eiro valūtā fonda daļa ir palielinājusies par 14.2%.

Pēc iepriekšējās nedēļas notikumiem tirgi bija svārstīgi, tomēr stabilizācija bija vērojama nedēļas nogalē.  "Tirdzniecības kari" ir sasnieguši valūtas tirgus. Cīņas starp ASV un Ķīnu izraisīja Juaņas devalvāciju līdz 2008. gada līmenim.  Jaunus minimumus ir sasnieguši ASV Valsts kases obligāciju  ienesīgumi.  Kopš augusta sākuma ASV 10 gadu obligāciju ienesīgums ir samazinājies par 35 bāzes punktiem līdz 1.70%,  kamēr absolūtais minimums aptuveni 1.31% bija vērojams 2016. gadā. Ļoti iespējams, ka kopā ar FRS likmju samazināšanas ciklu šis ienesīgums turpinās samazināties.

Pozitīva dinamika bija vērojamā Turcijā. Labie makroekonomiskie dati un nesenais likmju samazinājums ir padarījis Turcijas obligācijas pievilcīgāku investoriem. Kopš zemākā punkta maijā Turcijas valsts obligācijas ir pieaugušas par 11%.

Pieauguma līderi pagājušajā nedēļā bija PDVSA (+ 2.9%) un Kotdivuāras (+ 0.9%) obligācijas. Visvairāk samazinājās Argentīnas (-2.7%) un Tadžikistānas (-0.8%) obligācijas. Citiem emitentiem cenu izmaiņas bija mazāk nozīmīgas.

Pieteikties Fondu jaunumiem

Aizpildiet formu, un mēs nosūtīsim jums ziņas par fonda darbību

Jūsu ievadīto personas datu apstrādes pārzinis ir AS «IPAS “PNB Asset Management”», Rīgā, E.Birznieka - Upīša ielā 21, LV-1011. Jūsu personas dati tiks apstrādāti ar mērķi - sagatavot un nosūtīt informatīvo paziņojumu par par fonda darbību. Jums jebkurā brīdī ir tiesības atteikties no pārskatu saņemšanas.

Papildu informāciju par Jūsu personas datu apstrādi

Papildu informāciju par Jūsu personas datu apstrādi Jūs varat iegūt, rakstot mums: fondi@pnbbanka.eu.