Jaunumi

Pārvaldnieka komentārs 19.07.2019

2019-07-19 00:00:00

Pēdējo divu nedēļu laikā  PNB EM High Yield Bond Fund daļas vērtība samazinājās par 0.5% līdz 1077.77 ASV dolāriem (EUR 960.9234).   Fonda daļas vērtība kopš gada sākuma ir pieaugusi par 12.5%.  Jāatzīmē, ka fonds 12. jūlijā atzīmēja savu otro gadadienu un kopš fond

Pēdējo divu nedēļu laikā  PNB EM High Yield Bond Fund daļas vērtība samazinājās par 0.5% līdz 1077.77 ASV dolāriem (EUR 960.9234).   Fonda daļas vērtība kopš gada sākuma ir pieaugusi par 12.5%.  Jāatzīmē, ka fonds 12. jūlijā atzīmēja savu otro gadadienu un kopš fonda darbības sākuma tā daļas vērtība ir pieaugusi par  7.8% (3.8% gadā).

FRS priekšsēdētājs Džeroms Pauels apstiprināja savu nodomu samazināt refinansēšanas likmi centrālās bankas komitejas sanāksmē 31. jūlijā.  Kā iemesls, lai atgrieztos pie monetārās politikas stimulēšanas,  tiek minētas tirdzniecības pretrunas starp lielākajām pasaules ekonomikām, kā arī pasaules ekonomikas izaugsmes perspektīvu pasliktināšanās.

Pirmo reizi pēdējo četru nedēļu laikā tika reģistrēta kapitāla aizplūšana no Attīstības valstu biržā tirgotajiem (ETF) fondiem. Ieguldītāji izņēma kapitālu no fondiem $ 314.6 miljonu vērtībā.

No ziņām par emitentiem jāizceļ  refinansēšanas pamatlikmes samazinājums Ukrainā no 17,5% līdz 17%. Ukrainas Nacionālā banka ir kļuvusi par vēl vienu  Attīstības valstu regulatoru, kas pievēršas likmju pazemināšanai,  ņemot vērā FRS mīkstās retorikas piemēru un iespējamo USD  likmju pazemināšanu mēneša beigās. Nākamā rindā, visticamāk, būs Turcijas centrālā banka, kurai ir nomainīts vadītājs, lai īstenotu stimulējošāku politiku.

PDVSA obligāciju, kuras pakļautas sankcijām, kritums par 35% pēdējo divu nedēļu laikā ir apturējis fonda augšupejošo tendenci. Bet pat neraugoties uz to,  prognozējam, ka citu investīciju  ideju īstenošana līdz gada beigām nodrošinās fonda daļas vērtības  pieaugumu līdz $ 1 100 - USD 1 105 par daļu atzīmei.

Pieauguma līderi pagājušajā nedēļā  bija Turcijas obligācijas (+ 3.1%) un Omānas Telecom (+ 2%) obligācijas.  Samazinājās PDVSA (-4,5%) un Ekvadoras (-2,4%) obligāciju cenas.  Citiem emitentiem cenu izmaiņas bija mazāk nozīmīgas.

Pārvaldnieka komentārs 19.07.2019

2019-07-19 00:00:00

Pēdējo divu nedēļu laikā PNB Total Return Bond Fund daļas vērtība samazinājās par 0.4% līdz 1 010.3488 ASV dolāriem (EUR 900.8103). Mēneša pieaugums sastāda 0.9%. FRS priekšsēdētājs Džeroms Pauels apstiprināja savu nodomu samazināt refinansēšanas likmi centrālās bankas kom

Pēdējo divu nedēļu laikā PNB Total Return Bond Fund daļas vērtība samazinājās par 0.4% līdz 1 010.3488 ASV dolāriem (EUR 900.8103). Mēneša pieaugums sastāda 0.9%.

FRS priekšsēdētājs Džeroms Pauels apstiprināja savu nodomu samazināt refinansēšanas likmi centrālās bankas komitejas sanāksmē 31. jūlijā.  Kā iemesls, lai atgrieztos pie monetārās politikas stimulēšanas,  tiek minētas tirdzniecības pretrunas starp lielākajām pasaules ekonomikām, kā arī pasaules ekonomikas izaugsmes perspektīvu pasliktināšanās.

FRS vadītāja paziņojums liek centrālajām bankām visā pasaulē apdomāt savu politiku ekonomikas stimulēšanas virzienā. Nedēļas laikā Centrālā banka Dienvidāfrikā pazemināja savu pamatlikmi par 25 bāzes punktiem līdz 6,5%. Investori pozitīvi uztvēra šo ziņu, ko varēja redzēt pēc Dienvidāfrikas randa dinamikas (+9.8 no jūnija sākuma) un valsts obligāciju ar atmaksu 2028. gadā (+ 4,2% no jūnija sākuma) pieauguma.

Jaguar Land Rover un Pemex obligācijas negatīvi ietekmēja  fonda daļas vērtību. Tās ir visproblemātiskākās pozīcijas, tajā pašā laikā tām ir vislielākais izaugsmes potenciāls. Pašreizējās cenas ir sasniegušas vietējos minimumus, kas ļauj cerēt uz šo obligāciju cenu atgūšanos 2-3 nedēļu laikā.

Izaugsmes līderi bija Dienvidāfrikas (+ 1%) un Turcijas ( +0.5%)obligācijas. Jaguar Land Rover (-0.6%) un Pemex (-0.%) obligāciju cenas samazinājās. Citiem emitentiem cenu izmaiņas bija mazāk nozīmīgas.

Pārvaldnieka komentārs 05.07.2019

2019-07-05 00:00:00

Nedēļas laikā “PNB EM High Yield Bond Fund” daļas vērtība ir palielinājusies par 0.4% līdz 1097.48 ASV dolāriem (972.25 EUR).  Pēc ienesīguma “PNB EM High Yield Bond Fund” ir starp 3% labākajiem fondiem kopš gada sākuma (+ 14.24%) Attīstības valstu fondu kategorij

Nedēļas laikā “PNB EM High Yield Bond Fund” daļas vērtība ir palielinājusies par 0.4% līdz 1097.48 ASV dolāriem (972.25 EUR).  Pēc ienesīguma “PNB EM High Yield Bond Fund” ir starp 3% labākajiem fondiem kopš gada sākuma (+ 14.24%) Attīstības valstu fondu kategorijā.

Nedēļas sākumā tirgos dominēja optimisms.  G20 augstākā līmeņa sanāksmes laikā Amerikas Savienotās Valstis un Ķīna vienojās turpināt sarunas par savstarpējās tirdzniecības jautājumiem. Puses vēl neieviesīs papildu tarifus. Neskatoties uz patreizējo atslābumu, šis temats joprojām būs svarīgs un noteiks  investoru noskaņojumu.

Jau otro nedēļu pēc kārtas Attīstības valstu fondos  ieplūst kapitāls. Kopējais kapitāla  pieplūdums sešos mēnešos ir sasniedzis  11.9 miljardus ASV dolāru.

Pēc vairākiem mēnešiem bez aktīvas tirdzniecības ceturtdien par pazeminātām cenām notika lielāki darījumi ar PDSVA obligācijām. Viens no iemesliem varētu būt ieguldītāju piespiedu atbrīvošanās no PDVSA obligācijām, jo pastāv iespēja, ka tās tiks izslēgtas no JP Morgan indeksiem. Ideja par šo obligāciju glabāšanu nemainās, mēs sagaidām restrukturizāciju 50-60  cenu līmenī. Citiem emitentiem nebija nozīmīgu notikumu.

Pieauguma līderi bija Argentīnas (+ 3.6%) un Turcijas obligācijas (+ 1.8%).  PDVSA (-35.4%) obligācijas tika ievērojami pārcenotas. Citiem emitentiem cenu izmaiņas bija mazāk nozīmīgas.

Pārvaldnieka komentārs 05.07.2019

2019-07-05 00:00:00

Nedēļas laikā “PNB Total Return Bond Fund” daļas vērtība palielinājās par 0.7% līdz 1014.7219 (898.94 EUR). Mēneša pieaugums sastāda 1.7%. Nedēļas sākumā tirgos dominēja optimisms.  G20 augstākā līmeņa sanāksmes laikā Amerikas Savienotās Valstis un Ķīna vienojās turpināt sar

Nedēļas laikā “PNB Total Return Bond Fund” daļas vērtība palielinājās par 0.7% līdz 1014.7219 (898.94 EUR). Mēneša pieaugums sastāda 1.7%.

Nedēļas sākumā tirgos dominēja optimisms.  G20 augstākā līmeņa sanāksmes laikā Amerikas Savienotās Valstis un Ķīna vienojās turpināt sarunas par savstarpējās tirdzniecības jautājumiem. Puses vēl neieviesīs papildu tarifus. Neskatoties uz patreizējo atslābumu, šis temats joprojām būs svarīgs un noteiks  investoru noskaņojumu.

Pozitīvas ziņas par ASV un Ķīnas tirdzniecības sarunu virzību labvēlīgi ietekmēs Jaguar Land Rover un Western Digital obligāciju cenas. Kopējais fons tirgū patreiz ir labvēlīgs attīstības valstu obligāciju iegādei.

Pieauguma līderi bija Turcijas (+ 0.4%) un Maersk obligācijas (+ 0.3%). Jaguar Land Rover obligāciju cenas  samazinājās par 3.4%.  Citiem emitentiem cenu izmaiņas bija mazāk nozīmīgas.

Pārvaldnieka komentārs 21.06.2019

2019-06-21 00:00:00

Nedēļas laikā  “PNB EM High Yield Bond Fund” daļas vērtība palielinājās par 2.2% līdz 1.095.98 ASV dolāriem (969.4 EUR).  Pēc ienesīguma “PNB EM High Yield Bond Fund” ir starp 1% labākajiem fondiem kopš gada sākuma (+ 12.8%) Attīstības valstu fondu kategorijā

Nedēļas laikā  “PNB EM High Yield Bond Fund” daļas vērtība palielinājās par 2.2% līdz 1.095.98 ASV dolāriem (969.4 EUR).  Pēc ienesīguma “PNB EM High Yield Bond Fund” ir starp 1% labākajiem fondiem kopš gada sākuma (+ 12.8%) Attīstības valstu fondu kategorijā.

Galvenais iemesls fonda 2% pieaugumam bija notikumi monetārās politikas frontē. FRS priekšsēdētājs Jay Powell attaisnoja investoru cerības un  sniedza nepārprotamu paziņojumu par gatavību samazināt refinansēšanas likmes ASV ekonomikas stāvokļa pasliktināšanās gadījumā. No FRS paziņojuma tirgus dalībniekiem ir pazudis tik jau ierastais teksts  par pacietības demonstrēšanu.  Investori  Jay Powell vārdus preses konferencē pēc FRS sanāksmes ir uztvēruši kā pamatu likmes samazinājumam jūlija sanāksmē.

FRS atgriešanās pie „Mīkstās” retorikas  vairoja  tirgus dalībnieku optimismu gan konservatīvu, gan riskantāku aktīvu iegādei. Kā jau esam norādījuši iepriekšējos komentāros, Attīstības valstu obligācijas šādos apstākļos ir ļoti pieprasītas.

Ja neņem vērā kupona maksājumus par Kotdivuāras obligācijām, tad  pagājušajā nedēļā nozīmīgu ziņu par Fonda portfelī iekļautajiem emitentiem nebija.

Pieauguma līderi bija Kotdivuāra (+ 4.6%), Ukraina (+ 2.9%) un Argentīna (+ 2.5%). PDVSA obligācijas kļuva  lētākas (-6.9%). Citiem emitentiem cenu izmaiņas bija mazāk nozīmīgas.

Pārvaldnieka komentārs 21.06.2019

2019-06-21 00:00:00

Nedēļas laikā “PNB Total Return Bond Fund” daļas vērtība palielinājās par 0.8% līdz 1010.89 USD (894.04 EUR). Mēneša pieaugums sastāda  1.1%. Galvenais iemesls fonda daļas pieaugumam bija notikumi monetārās politikas frontē. FRS priekšsēdētājs Jay Powell attaisnoja in

Nedēļas laikā “PNB Total Return Bond Fund” daļas vērtība palielinājās par 0.8% līdz 1010.89 USD (894.04 EUR). Mēneša pieaugums sastāda  1.1%.

Galvenais iemesls fonda daļas pieaugumam bija notikumi monetārās politikas frontē. FRS priekšsēdētājs Jay Powell attaisnoja investoru cerības un  sniedza nepārprotamu paziņojumu par gatavību samazināt refinansēšanas likmes ASV ekonomikas stāvokļa pasliktināšanās gadījumā. No FRS paziņojuma tirgus dalībniekiem ir pazudis tik jau ierastais teksts  par pacietības demonstrēšanu.  Investori  Jay Powell vārdus preses konferencē pēc FRS sanāksmes ir uztvēruši kā pamatu likmes samazinājumam jūlija sanāksmē.

Ņemot vērā optimistisko tirgus noskaņojumu, Dienvidāfrikas un Brazīlijas valdību obligācijas šonedēļ  demonstrēja vislielāko pieaugumu. Šīs pozīcijas ir arī visrentablākās kopš fonda darbības  sākuma. Sakarā ar mātes uzņēmuma kredītreitinga pazemināšanu nedēļas beigās nedaudz samazinājās  Jaguar Land Rover obligāciju cenas.  Pēc konsolidācijas, kas bija vērojama iepriekšējās nedēļās, ir atjaunojies  Pemex (+ 0,4%) obligāciju pieaugums.

Pieauguma līderi bija Dienvidāfrikas (+ 2.7%) un Brazīlijas (1.9%) obligācijas. Maersk obligācijas samazinājās par 0.8%. Citiem emitentiem cenu izmaiņas bija mazāk nozīmīgas.

Pārvaldnieka komentārs 14.06.2019

2019-06-14 00:00:00

Nedēļas laikā “PNB EM High Yield Bond Fund” daļas vērtība palielinājās par 0.9% līdz 1 072.63 USD (950.1527 EUR).  Pēc ienesīguma “PNB EM High Yield Bond Fund” ir starp 1% labākajiem fondiem kopš gada sākuma (+ 11.8%) Attīstības valstu fondu kategorijā. Spri

Nedēļas laikā “PNB EM High Yield Bond Fund” daļas vērtība palielinājās par 0.9% līdz 1 072.63 USD (950.1527 EUR).  Pēc ienesīguma “PNB EM High Yield Bond Fund” ir starp 1% labākajiem fondiem kopš gada sākuma (+ 11.8%) Attīstības valstu fondu kategorijā.

Spriedze ap "tirdzniecības kariem" mazinājās pēc ziņām par Amerikas prezidenta lēmumu atcelt tarifu ieviešanu Meksikas precēm.  Pagājušajā gadā ir bijuši daudzi šādi “šūpoļu” piemēri, kad sākotnēji asa retorika tiek nomainīta  uz vairāk pieņemamu toni. Obligāciju tirgi ir atguvušies no visiem “maija tarifu” zaudējumiem un cenas atgriezušās šā gada augstākajos līmeņos.

Divu nedēļu laikā Ukrainas obligāciju cenas ir pieaugušas par 8% līdz 95.0.  Ceturtdien Ukrainas Finanšu ministrija pēc 15 gadu pārtraukuma izvietoja eiroobligācijas 1 miljarda eiro apmērā ar likmi 6.75%. Investoru Pieteikumu apjoms sasniedza 6 miljardus eiro.

Galvenais notikums šonedēļ bija Argentīnas obligāciju lēciens. Pēc tam, kad otrdien valsts prezidents paziņoja par kandidāta ievēlēšanu vice-prezidenta amatā pirms rudenī paredzētajām vēlēšanām, obligāciju cenas pieauga par 4.35%. Turpmākajās dienās optimisms saglabājās un cenu pieaugums turpinājās.

Izaugsmes līderi bija Argentīnas (+ 6%) un Ukrainas (+ 1,9%) obligācijas, bet Turcijas obligāciju cenas samazinājās (-0,6%). Citiem emitentiem cenu izmaiņas bija mazāk nozīmīgas.

Pārvaldnieka komentārs 14.06.2019

2019-06-14 00:00:00

Nedēļas laikā “PNB Total Return Bond Fund” daļas vērtība saglabājās 1003.23 eiro (888,68 EUR) līmenī.  Mēneša pieaugums sastāda 1%. Kā jau paredzējām, Pemex obligāciju izpārdošanas nedēļas sākumā beidzās un to vērtība sāka pieaugt, ko veicināja ziņas  par Amerika

Nedēļas laikā “PNB Total Return Bond Fund” daļas vērtība saglabājās 1003.23 eiro (888,68 EUR) līmenī.  Mēneša pieaugums sastāda 1%.

Kā jau paredzējām, Pemex obligāciju izpārdošanas nedēļas sākumā beidzās un to vērtība sāka pieaugt, ko veicināja ziņas  par Amerikas Savienoto Valstu lēmumu neieviest tarifus importam no Meksikas. Tomēr nedēļas beigām pārdevēji atkal sāka dominēt un rezultātā Pemex obligāciju vērtība atgriezās pagājušās nedēļas beigu līmenī. Par citiem emitentiem svarīgumu ziņu nebija.

Izaugsmes līderi bija ZF Friedrichschafen AG (+ 2%) un Brazīlijas (+ 0.4%) obligācijas. Citiem emitentiem cenu izmaiņas bija mazāk nozīmīgas.

Pārvaldnieka komentārs 06.06.2019

2019-06-06 00:00:00

Nedēļas laikā “PNB Total Return Bond Fund” daļas vērtība palielinājās par 0.7% no 996.0 līdz 1003.17 ASV dolāriem (890.45 EUR). Mēneša pieaugums sastādīja 1.22%.  Kā plānots, pusotra mēneša laikā fonda daļas vērtība atgriezās pie sākotnējās vērtības $ 1000 par daļu. A

Nedēļas laikā “PNB Total Return Bond Fund” daļas vērtība palielinājās par 0.7% no 996.0 līdz 1003.17 ASV dolāriem (890.45 EUR). Mēneša pieaugums sastādīja 1.22%.  Kā plānots, pusotra mēneša laikā fonda daļas vērtība atgriezās pie sākotnējās vērtības $ 1000 par daļu.

Atgriežoties pozitīvam noskaņojumam tirgos auga gan riskantākas obligācijas, gan ASV valsts parāda vērtspapīri.  Iespējamais USD  procentu likmju samazinājums būs labvēlīgs  scenārijs visiem fonda aktīviem, it īpaši Attīstības valstu obligācijām.

Uzskatām, ka ASV valsts obligācijas sasniedza lokālo maksimumu, tāpēc neliela daļa no šīs pozīcijas, kura sastāda trešdaļu  no fonda līdzekļiem, šonedēļ tika slēgta, lai iegādātos ienesīgākus vērtspapīrus.

Trešdien notika galveno pretestība līmeņu pārvarēšana Pemex obligācijām. Dienas laikā pieaugums sasniedza 1.3%.  Tomēr, pateicoties Fitch emitenta reitinga samazinājumam  uz BB +, Pemex obligāciju izpārdošana notika  jau nākamajā dienā.  Tas izskaidrojams ar to, ka fondi, kas iegulda tikai  investīciju  kategorijas BBB obligācijās, atbrīvojas no Pemex, kas tagad neatbilst to stratēģijai. Nākamajā nedēļā, kad beigsies šī piespiedu līdzekļu pārdošana, sagaidām cenu stabilizāciju.

Izaugsmes līderi  šajā nedēļā bija Jaguar Land Rover (+ 3%) un Brazīlijas (+ 1.6%) obligācijas. Pemex obligācijas samazinājās par 1.7%. Citiem emitentiem cenu izmaiņas bija mazāk nozīmīgas.

Pārvaldnieka komentārs 06.06.2019

2019-06-06 00:00:00

Nedēļas laikā “PNB EM High Yield Bond Fund” daļas vērtība palielinājās par 0.2% no 1060.19 līdz 1062.55 ASV dolāriem (943.14 EUR). “PNB EM High Yield Bond Fund” daļas vērtība kopš gada sākuma pieaugusi par 10.5%, kas to ievieto starp 3% pelnošākajiem ieguldījumu

Nedēļas laikā “PNB EM High Yield Bond Fund” daļas vērtība palielinājās par 0.2% no 1060.19 līdz 1062.55 ASV dolāriem (943.14 EUR). “PNB EM High Yield Bond Fund” daļas vērtība kopš gada sākuma pieaugusi par 10.5%, kas to ievieto starp 3% pelnošākajiem ieguldījumu fondiem  Attīstības valstu fondu kategorijā.

FRS priekšsēdētājs Jerome Powell atbildēja uz "tirdzniecības karu" ietekmi uz tirgiem un paziņoja, ka centrālā banka "pienācīgi" uzraudzīs pieaugošo konfrontāciju tirdzniecības attiecībās starp ASV un citām valstīm. Tirgus dalībnieki to uztvēra kā mājienu par zemākām likmēm. Saskaņā ar dažādām prognozēm gada laikā tiks veikti trīs likmju samazinājumi.

No ziņām par emitentiem vēlamies atzīmēt inflācijas palēnināšanos Turcijā pateicoties zemākam patērētāju pieprasījumam un pārtikas cenu kritumam. Ierobežots cenu pieaugums ir labvēlīgs apstāklis obligāciju tirgiem.

Atbalstu fonda izaugsmei nedēļas laikā nodrošināja Ukrainas obligācijas. Ir mazinājusies spriedze, ko izraisa runas par Ukrainas saistību neizpildi, un līdz ar to atsākās gada sākumā novērotā pieauguma dinamika.

Izaugsmes līderi šajā nedēļā bija Ukrainas (+ 4%), Kotdivuāras (+ 2.9%) un Argentīnas (+ 1.9%) obligācijas. Citiem emitentiem cenu izmaiņas bija mazāk nozīmīgas.

Pieteikties Fondu jaunumiem

Aizpildiet formu, un mēs nosūtīsim jums ziņas par fonda darbību

Jūsu ievadīto personas datu apstrādes pārzinis ir AS «IPAS “PNB Asset Management”», Rīgā, E.Birznieka - Upīša ielā 21, LV-1011. Jūsu personas dati tiks apstrādāti ar mērķi - sagatavot un nosūtīt informatīvo paziņojumu par par fonda darbību. Jums jebkurā brīdī ir tiesības atteikties no pārskatu saņemšanas.

Papildu informāciju par Jūsu personas datu apstrādi

Papildu informāciju par Jūsu personas datu apstrādi Jūs varat iegūt, rakstot mums: fondi@pnbbanka.eu.