Konservatīvais Daugava
*Vidējais svērtais ienesīgums % gadā par pēdējiem 10 gadiem
Dati 13.12.2018 www.manapensija.lv

3.99%

Fonda daļas vērtības pieaugums Konservatīvais Daugava

Salīdzinot ar iepriekšējo dienu 3 mēneši 6 mēneši 1 gads 2 gadi 3 gadi 5 gadi 10 gadi
Ienesīgums, % 0.10 %-1.45 %-0.67 %-1.23 %1.45 %2.39 %2.65 %3.99 %
TEKOŠIE RĀDĪTAJI (13.12.2018)
Plāna neto aktīvu vērtība 37 111 352.66 EUR
Plāna daļas vērtība 2.4087087 EUR
Vidējais reitings Ba2
Vērtspapīru portfelis:
Ienesīgums līdz dzēšanai 3.64%
Vidējais termiņš līdz dzēšanai 4 gadi 6 mēneši
Kapitāla vērtspapīru īpatsvars 0.00%
Svārstīgums 1.42%

Vai vēlaties sekot līdzi sava uzkrājuma ienesīgumam?

Aizpildiet formu, un mēs ik ceturksni Jums nosūtīsim statistiku

Fonds Konservatīvais Daugava

Jūsu ievadīto personas datu apstrādes pārzinis ir IPAS “PNB Asset Management”, Rīgā, E.Birznieka - Upīša ielā 21, LV-1011. Jūsu personas dati tiks apstrādāti ar mērķi - sagatavot un nosūtīt informatīvo paziņojumu par pensiju plānu ienesīguma statistiku. Jums jebkurā brīdī ir tiesības atteikties no pārskatu saņemšanas. Papildu informāciju par Jūsu personas datu apstrādi Jūs varat iegūt, rakstot mums: fondi@pnbbanka.eu.

PORTFOLIO STRUKTŪRA

Industrija Daļa fondā
Valdību obligācijas 19.20%
Finanses 13.79%
Nafta, gāze 4.42%
Farmācija 6.68%
Autoražotāji 9.67%
Tūrisms 1.44%
Aviokompānijas 6.62%
Telekomunikācijas 2.22%
Tirdzniecība 9.31%
Enerģētika 6.24%
Transports un loģistika 8.14%
Rūpniecība 8.61%
Metalurģija 0.87%
Naudas līdzekļi 2.79%

Country Daļa fondā
Latvija 11.44%
ASV 2.77%
Kanāda 5.66%
Francija 11.05%
Zviedrija 2.51%
Krievija 3.03%
Nīderlande 10.43%
Melnkalne 3.62%
Igaunija 0.56%
Maķedonija 3.81%
Bulgārija 4.61%
Turcija 1.15%
Horvātija 1.02%
Luksemburga 3.55%
Brazīlija 1.63%
Somija 2.30%
Meksika 3.44%
Kipra 3.22%
Lietuva 3.75%
Džērsija 3.26%
Rumānija 6.35%
Japāna 2.22%
Ungārija 0.71%
Naudas līdzekļi 2.79%
Vācija 5.08%

Issuer Share of issuers,%
ROMANIA 5.80%
BULGARIAN ENERGY 3.80%
AIR FR-KLM 3.60%
PEMEX 3.44%
MONTENEGRO 3.62%
BOMBARDIER 3.02%
REP. CYPRUS 3.25%
REXEL 2.81%
Depozīts NORVIK BANKA 3.50%
MAXIMA GRUPE 3.75%

Papildu pensijas kalkulators

Aprēķiniet sagaidāmo ikmēneša pensijas piemaksu, piemēram, ieguldot mūsu plānā «PNB Konservatīvais ieguldījumu plāns Daugava»

Jūsu vecums (no 20 līdz 64)
32 years
Jūsu ienākumi pēc nodokļu nomaksas
1000 EUR
Contribution to your pension with yield 0% gadā:
169.2 EUR / Mēnesī
Contribution to your pension with yield 5% gadā:
463.24 EUR / Mēnesī

FONDA PĀRVALDNIEKS

Ģirts Veģeris

Valdes loceklis.

1989. gadā absolvējis Cēsu 1. vidusskolu ar fizikas un matemātikas novirzienu, 1994 gadā ieguvis bakalaura grādu. Kopš 1995. gada strādā finanšu nozarē.

Vispirms apdrošināšanas sabiedrībā Balta, tad vairāku lielāko Latvijas apdrošināšanas sabiedrību dibinātā ieguldījumu pārvaldes sabiedrībā LVA, ko 2006. gadā iegādājas AS “PNB Banka”.

Ar ieguldījumu fondu pārvaldīšanu nodarbojas kopš 2000. gada. Kopš 2003. gada ir AS “PNB Asset management IPASs” dibināto pensiju 2. līmeņa ieguldījumu fondu “PNB Aktīvais ieguldījumu plāns “GAUJA””, “PNB Sabalansētais ieguldījumu plāns “VENTA”” un “PNB Konservatīvais ieguldījumu plāns “DAUGAVA”” līdzekļu pārvaldnieks.

INFORMĀCIJA PAR IPAS “PNB Asset Management”

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence ieguldījumu pārvaldes sabiedrības darbībai izsniegta 1999. gada 1. jūlijā

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka darbībai izsniegta 2015.gada 16.septembrī. 

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence  valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanai izsniegta 2002. gada 4. oktobrī. 

Līgums  ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA) par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu noslēgts 2002. gada 16. decembrī

Reģ. Nr. 40003411599
Dibināta 1998. gada 24. septembrī
Auditors: PricewaterhouseCoopers SIA
Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāns “PNB Konservatīvais ieguldījumu plāns “DAUGAVA”
Reģistrācijas datums 19.11.2002
Turētājbanka „Swedbank” AS
Auditors PricewaterhouseCoopers SIA
Ieguldījumu plāna kategorija Konservatīvais

Dokumentācija