Aktīvais Gauja
*Vidējais svērtais ienesīgums % gadā par pēdējiem 10 gadiem
Dati 07.02.2020 www.manapensija.lv

4.11%

Fonda daļas vērtības pieaugums Aktīvais Gauja

Salīdzinot ar iepriekšējo dienu 3 mēneši 6 mēneši 1 gads 2 gadi 3 gadi 5 gadi 10 gadi
Ienesīgums, % 0.43%1.34%7.70%6.67 %2.30%4.64 %3.50 %4.27%
TEKOŠIE RĀDĪTAJI (07.02.2020)
Plāna neto aktīvu vērtība 59 165 799.64 EUR
Plāna daļas vērtība 2.9900111 EUR
Vidējais reitings Ba2
Vērtspapīru portfelis:
Ienesīgums līdz dzēšanai 2.67%
Vidējais termiņš līdz dzēšanai 5 gadi 
Kapitāla vērtspapīru īpatsvars 49.45%
Svārstīgums 6.69%

Vai vēlaties sekot līdzi sava uzkrājuma ienesīgumam?

Aizpildiet formu, un mēs ik ceturksni Jums nosūtīsim statistiku

Fonds Aktīvais Gauja

Jūsu ievadīto personas datu apstrādes pārzinis ir IPAS “PNB Asset Management”, Rīgā, E.Birznieka - Upīša ielā 21, LV-1011. Jūsu personas dati tiks apstrādāti, lai sagatavotu un nosūtītu informatīvo paziņojumu par pensiju plānu ienesīguma statistiku. Jums ir tiesības   atteikties no pārskatu saņemšanas jebkurā brīdī.

Papildu informāciju par Jūsu personas datu apstrādi

Papildu informāciju par Jūsu personas datu apstrādi Jūs varat iegūt, rakstot mums:

fondi@pnbbanka.eu.

PORTFEĻA STRUKTŪRA

Industrija Daļa fondā
Valdību obligācijas 14.76%
Finanses 8.39%
IT tehnoloģijas 5.23%
Nafta, gāze 4.74%
Farmācija 9.54%
Autoražotāji 15.67%
Aviokompānijas 11.83%
Rūpniecība 7.53%
Telekomunikācijas 4.79%
Enerģētika 3.43%
Transports un loģistika 3.77%
Nauda līdzekļi 4.98%
Veselības aprūpe 0.82%
Tirdzniecība 5.74%

Country Daļa fondā
Latvija 2.48%
ASV 5.21%
Kanāda 7.20%
Francija 12.86%
Vācija 34.79%
Spānija 5.06%
Šveice 0.51%
Melnkalne 2.27%
Maķedonija 1.28%
Bulgārija 1.67%
Turcija 3.73%
Brazīlija 0.73%
Somija 1.52%
Meksika 2.88%
Lietuva 1.79%
Džērsija 2.41%
Rumānija 7.58%
Japāna 1.66%
Ungārija 0.31%
Naudas līdzekļi 2.16%
Nīderlande 3.84%

Issuer Share of issuers,%
PEMEX 5.125% EUR 15.03.2023 2.91%
AIR FRANCE-KLM 3.13%
DEUTSCHE LUFTHANSA 4.04%
HEIDELBERGCEMENT AG 4.13%
THYSSENKRUPP AG 4.39%
TELEFONICA SA 2.78%
Commerzbank AG 4.91%
WIRECARD 3.11%
BAUSCH Helth Com 3.11%
ROMANIA 2029 4.83%

Papildu pensijas kalkulators

Aprēķiniet sagaidāmo ikmēneša pensijas piemaksu, piemēram, ieguldot mūsu plānā «PNB Konservatīvais ieguldījumu plāns Daugava»

Jūsu vecums (no 20 līdz 64)
32 years
Jūsu ienākumi pēc nodokļu nomaksas
1000 EUR
Contribution to your pension with yield 0% gadā:
169.2 EUR / Mēnesī
Contribution to your pension with yield 5% gadā:
463.24 EUR / Mēnesī

FONDA PĀRVALDNIEKS

Ģirts Veģeris

Valdes loceklis.

1989. gadā absolvējis Cēsu 1. vidusskolu ar fizikas un matemātikas novirzienu, 1994 gadā ieguvis bakalaura grādu. Kopš 1995. gada strādā finanšu nozarē.

Vispirms apdrošināšanas sabiedrībā Balta, tad vairāku lielāko Latvijas apdrošināšanas sabiedrību dibinātā ieguldījumu pārvaldes sabiedrībā LVA, ko 2006. gadā iegādājas AS “PNB Banka”.

Ar ieguldījumu fondu pārvaldīšanu nodarbojas kopš 2000. gada. Kopš 2003. gada ir AS “PNB Asset Management IPAS” dibināto pensiju 2. līmeņa ieguldījumu fondu “PNB Aktīvais ieguldījumu plāns “GAUJA””, “PNB Sabalansētais ieguldījumu plāns “VENTA”” un “PNB Konservatīvais ieguldījumu plāns “DAUGAVA”” līdzekļu pārvaldnieks.

INFORMĀCIJA PAR IPAS “PNB Asset Management”

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence ieguldījumu pārvaldes sabiedrības darbībai izsniegta 1999. gada 1. jūlijā

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka darbībai izsniegta 2015.gada 16.septembrī. 

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence  valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanai izsniegta 2002. gada 4. oktobrī. 

Līgums  ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA) par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu noslēgts 2002. gada 16. decembrī

Reģ. Nr. 40003411599
Dibināta 1998. gada 24. septembrī
Auditors: SIA PricewaterhouseCoopers 
Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāns “PNB Aktīvais ieguldījumu plāns “GAUJA”
Reģistrācijas datums 12.09.2003
Turētājbanka „Swedbank” AS
Auditors PricewaterhouseCoopers SIA
Ieguldījumu plāna kategorija Aktīvais 50

Dokumentācija