INFORMĀCIJA PAR IPAS “PNB Asset Management”

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence ieguldījumu pārvaldes sabiedrības darbībai izsniegta 1999. gada 1. jūlijā

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka darbībai izsniegta 2015.gada 16.septembrī. 

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence  valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanai izsniegta 2002. gada 4. oktobrī. 

Līgums  ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA) par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu noslēgts 2002. gada 16. decembrī

Reģ. Nr. 40003411599
Dibināta 1998. gada 24. septembrī
Auditors: PricewaterhouseCoopers SIA

FONDA PĀRVALDNIEKS

Ģirts Veģeris

Valdes loceklis.

1989. gadā absolvējis Cēsu 1. vidusskolu ar fizikas un matemātikas novirzienu, 1994 gadā ieguvis bakalaura grādu. Kopš 1995. gada strādā finanšu nozarē.

Vispirms apdrošināšanas sabiedrībā Balta, tad vairāku lielāko Latvijas apdrošināšanas sabiedrību dibinātā ieguldījumu pārvaldes sabiedrībā LVA, ko 2006. gadā iegādājas AS “PNB Banka”.

Ar ieguldījumu fondu pārvaldīšanu nodarbojas kopš 2000. gada. Kopš 2003. gada ir AS “PNB Asset management IPASs” dibināto pensiju 2. līmeņa ieguldījumu fondu “PNB Aktīvais ieguldījumu plāns “GAUJA””, “PNB Sabalansētais ieguldījumu plāns “VENTA”” un “PNB Konservatīvais ieguldījumu plāns “DAUGAVA”” līdzekļu pārvaldnieks.

FONDA PĀRVALDNIEKS

DAINIS BARUPS

1981.gadā absolvējis Rīgas 1. Vidusskolu (tagad Valsts Ģimnāzija). Bijis Latvijas PSR atklāto ģeogrāfijas un matemātikas olimpiāžu uzvarētajs. 1986.gadā ar izcilību ieguvis ģeogrāfa, ģeogrāfijas pasniedzēja bakalaura (vēlāk pielīdzināts maģistram) grādu Latvijas Univeritāte, bet 1996. gadā biznesa administrācijas maģistra (MBA) grādu Londonas Biznesa Skolā (London Business School). 

1985.-1993. gados strādājis Latvijas PSR Valsts Plāna komitejā, dienējis Padomju Armijā un pēc tam strādājis Latvijas Republikas Rūpniecības Ministrijā. Kopš 1993.gadā strādā ka valūtu un vērtspapīru treideris finanšu institūcijās Rīgā un Londonā. 

Vispirms A/S Centra Banka, tad pārcēlās uz Londonu, kur ir strādājis Eiropas Rekonstrukcijas un Attistības Bankā (EBRD), Lehman Brothers, Barclays Capital, WestLB, Standard Bank, Credit Agricole Corporate and Investment Bank. Ar ieguldijumu fondu pārvaldīšanu nodarbojas kopš 2001.gada, kad piedalījās AS Parex Asset Manangement (tagad Citadele Asset Management) dibināšanā un bija tās valdes loceklis un fondu pārvaldnieks. 

Kopš 2015.gada stradā PNB Banka UK Limited Londonā un, vienlaikus, ir arī AS PNB Bankas (kopš 2016.gada) vertspapīru protfeļa un AS PNB Asset management IPASs PNB EM High Yield Bond Fund (kopš 2017.gada jūlija) portfeļa pārvaldnieks.